Nieuwsbericht Wedstrijd: basisschoolleerlingen ontwerpen 'Het Kindcentrum van de toekomst'

Publicatiedatum: 14 juli 2016 13.00 uur

Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum aan de Pastoor Dom. Hextraat, dat onderdak gaat bieden aan de basisscholen Op 't Hwagveld en De Gansbeek, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Kindcentrum wordt iedereen zoveel mogelijk betrokken: omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen, ouders en natuurlijk de kinderen van de scholen zelf!

Ontwerpwedstrijd 'Het Kindcentrum van de toekomst'

De leerlingen van de basisscholen De Gansbeek en Op 't Hwagveld kregen onlangs de kans om mee te doen met de ontwerpwedstrijd 'Het Kindcentrum van de toekomst'. Ze konden hun creativiteit de vrije loop laten, nadenken over wat er allemaal nodig is in een nieuwe school, ontwerpen en uitbeelden. Ze mochten een ontwerp tekenen, een plattegrond maken, een maquette maken of zich uitleven in MineCraft. Ze konden als heuse architecten aan de slag!

De winnaars ...

De jury (bestaande uit leerkrachten en kinderen van de kidscorner Op 't Hwagveld en het leerlingenpanel De Gansbeek) koos uit alle ontwerpen drie winnaars. Dit was geen eenvoudige klus, want de ontwerpen waren allemaal even mooi ... van uitgebreide tekeningen, bouwwerken van suikerklontjes tot MineCraft filmpjes.

Ontwerpwedstrijd Kindcentrum

Wethouder Onderwijs Berry van Rijswijk was onder de indruk van al het ontwerptalent. Hij mocht op woensdag 13 juli 2016 de winnaars bekendmaken en de prijzen uitreiken. Ook de andere ontwerpers kregen een mooi schetsboek mee naar huis.

1e prijs:                Semin Dogru uit groep 8
2e prijs:                Florian Hollanders en Jesper Bergs uit groep 5
3e prijs:                Anne Hagedoren uit groep 8

Ontwerpwedstrijd Kindcentrum

Ontwerptalent nogmaals benut

Dit ontwerptalent zal de wethouder niet snel vergeten. En daarom heeft hij de kinderen gevraagd bij de start van het nieuwe schooljaar samen met hem het nieuwe speelterrein te ontwerpen. Misschien dat hij zelfs een aantal ideeën mee kan nemen bij het nieuwe speelterrein. Wordt vervolgd!

Ontwerpwedstrijd Kindcentrum

Meer weten over Kindcentrum Meerssen