Nieuwsbericht Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen

Publicatiedatum: 15 september 2016 13.40 uur

Kindcentrum Meerssen
Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, waar naast basisonderwijs (beide basisscholen) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en de bibliotheek Meerssen een plekje krijgen. Het nieuwe Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat, bij het gebouw van de huidige basisschool Op 't Hwagveld en op het naastgelegen grasveld tussen school en Stip. Ook de omgeving van de school wordt aangepast. Het Kindcentrum en de inrichting van de omgeving zijn naar verwachting eind december 2017 klaar. In de eerste helft van 2018 nemen we het Kindcentrum in gebruik.

Stand van zaken

Het nieuwe gebouw

Afgelopen voorjaar gingen drie aannemer-architectencombinaties aan de slag met het ontwerpen van het nieuwe Kindcentrum. Hierbij zijn meerdere gesprekken gevoerd met de gebruikers van het Kindcentrum (scholen, bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal). In juli hebben de aannemer-architectencombinaties elk een ontwerpvoorstel ingediend. Uiteindelijk heeft de selectiecommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van school, gemeente en extern adviseurs) gekozen voor een ontwerp. Deze maand vinden gesprekken plaats over deze keuze. Dan wordt ook bekeken of dit ontwerp aan alle eisen voldoet. Als dit het geval is, wordt een besluit genomen over het verder uitwerken van het plan.

Verkeersplan

Tegelijk met het ontwerp van het Kindcentrum is ook een verkeersplan gemaakt. Hierin staat hoe de verkeersveilige schoolomgeving er straks uit moet komen te zien. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met onder andere ouders en omwonenden. Op 11 juli 2016 heeft er een speciale inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en betrokkenen waarbij het verkeersplan is gepresenteerd.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Het Kindcentrum Meerssen is straks een belangrijke spil in Meerssen-west. Het moet niet een voorziening worden ín de buurt, maar een voorziening ván de buurt. Om omwonenden, ouders en andere belangstellenden te informeren, organiseert de gemeente op woensdag 28 september 2016 een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het nieuwe Kindcentrum en de verkeersomgeving. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen of tips & ideeën aan te dragen. Naast de gemeente zijn ook de school, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en architect aanwezig.

Vervolgprocedure

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 oktober neemt de gemeenteraad een beslissing over het benodigde budget voor het bouwen van het Kindcentrum en het verkeersveilig maken van de omgeving.

Tijdelijke locatie Op 't Hwagveld

In verband met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe Kindcentrum verhuist basisschool Op 't Hwagveld na de herfstvakantie tijdelijke naar een andere locatie: het schoolgebouw aan de Proost de Beafortstraat 45 in Meerssen'. Ouders en omwonenden worden hier binnenkort verder over geïnformeerd.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl