Nieuwsbericht Stand van zaken Kindcentrum Meerssen

Publicatiedatum: 03 november 2017 12.30 uur

Kindcentrum Meerssen
Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een openbare bibliotheek gaat bieden. Het Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dom. Hexstraat bij het gebouw van de basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw op het naastgelegen terrein. Het nieuwe Kindcentrum krijgt de naam De Wereldster. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.

Eerste werkzaamheden

In overleg met de gebruikers van het nieuwe gebouw zijn nog wat puntjes op de i gezet van het ontwerp. In maart gaven we het startsein voor de bouwwerkzaamheden. Toen de stukken allemaal bouwklaar waren gemaakt, konden de werkzaamheden in juni daadwerkelijk van start gaan. Er hebben toen sloopwerkzaamheden plaatsgevonden in het bestaande gebouw en het naastgelegen terrein is klaargemaakt voor de nieuwbouw. Dit heeft wat langer in beslag genomen dan gepland.

Toelevering bouwmaterialen

Tijdens de bouwvak hebben geen werkzaamheden plaatsgevonden. Omdat de bouwmarkt de afgelopen maanden flink is aangetrokken en er grote drukte is op deze markt, duurt het langer voordat materialen geleverd worden. Aannemer Pellikaan moest hierdoor nieuwe afspraken maken met de leveranciers van de materialen. waardoor de bouwwerkzaamheden enkele weken op een lager pitje hebben gestaan.

Nieuwe opleverdatum

De aannemer werkt weer voortvarend verder. Kindcentrum De Wereldster wordt naar verwachting voorjaar 2018 opgeleverd. Zodra het gebouw voldoet aan alle voorwaarden om goed onderwijs te geven, kunnen de lessen starten in het nieuwe gebouw.

Herinrichting omgeving Kindcentrum

De omgeving rond het Kindcentrum krijgt een nieuwe inrichting om o.a. te zorgen voor een (verkeers)veilige schoolomgeving. Hiervoor is een ontwerp opgesteld. Omwonenden, gebruikers van het Kindcentrum, de Kindpartners, ouders etc zijn hierbij betrokken. Onlangs heeft de aanbesteding van deze werken plaatsgevonden. De aannemer start op korte termijn met de werkzaamheden. Naar verwachting worden ook deze in het voorjaar 2018 afgerond.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen. Meer informatie vindt u ook op www.kindcentrummeerssen.nl.