Nieuwsbericht Nieuwsbrief Kindcentrum nummer 2

Publicatiedatum: 04 november 2016 08.55 uur

Nieuwsbrief Kindcentrum 2
Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum. Het nieuwe centrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het gebouw van de huidige basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie zal worden uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw op het naastgelegen terrein (tussen de school en gemeenschapshuis de Stip). Het Kindcentrum gaat onderdak bieden aan beide basisscholen (fusieschool De Gansbeek en Op 't Hwagveld), de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek. We streven ernaar het Kindcentrum in de eerste helft van 2018 in gebruik te nemen.

Nieuwsbrief nr 2

Door middel van een speciale nieuwsbrief worden ouders/verzorgers van de schoolkinderen, omwonenden en andere belangstellenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en het laatste nieuws over het Kindcentrum. Vandaag verschijnt de tweede nieuwsbrief. Hierin o.a. een terugblik op de informatiebijeenkomst van 28 september, de verhuizing van Op 't Hwagveld naar de tijdelijke locatie aan de Proost de Beaufortstraat en de creatieve ideeën van de kinderen over het toekomstige buitenterrein.

Download hier Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen, nummer 2

Ouders/verzorgers ontvangen de nieuwsbrief via de scholen. Omwonenden ontvangen een papieren versie in de brievenbus. Voor belangstellenden wordt de nieuwsbrief ook nog verspreid via de gemeentelijke website en de gemeentelijke e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Wilt u liever en papieren exemplaar? Deze zijn o.a. verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.