Nieuwsbericht Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3

Publicatiedatum: 16 februari 2017 12.55 uur

Nieuwsbrief Kindcentrum
Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum. Het nieuwe centrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het gebouw van de huidige basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie zal worden uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw op het naastgelegen terrein (tussen de school en gemeenschapshuis de Stip). Het Kindcentrum gaat onderdak bieden aan beide basisscholen (fusieschool De Gansbeek en Op 't Hwagveld), de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek. We streven ernaar het Kindcentrum begin 2018 in gebruik te nemen.

Nieuwsbrief nummer 3

Door middel van een speciale nieuwsbrief worden ouders/verzorgers van de schoolkinderen, omwonenden en andere belangstellenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en het laatste nieuws over het Kindcentrum. Vandaag verschijnt de derde nieuwsbrief. Hierin o.a. een bijdrage van de architect, kinderopvangorganisatie MIK en in deze editie zijn we op zoek naar een naam voor de nieuwe basisschool.

Download hier Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen, nummer 3

Ouders/verzorgers ontvangen de nieuwsbrief via de scholen. Omwonenden ontvangen een papieren versie in de brievenbus. Voor belangstellenden wordt de nieuwsbrief ook nog verspreid via de gemeentelijke website en de gemeentelijke e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Wilt u liever en papieren exemplaar? Deze zijn o.a. verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.