Nieuwsbericht Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving

Publicatiedatum: 12 april 2016 11.20 uur

Meerssen krijgt een nieuw kindcentrum dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek gaat bieden. Het nieuwe centrum komt aan de Pastoor Dom. Hexstraat te liggen bij het huidige basisschoolgebouw van Op 't Hwagveld. Omdat de realisatie van het kindcentrum gevolgen heeft voor de verkeerssituatie vindt eerst een verkeerskundig onderzoek plaats. We willen er namelijk met z'n allen voor zorgen dat er een veilige schoolomgeving ontstaat.

Verkeersschouw

Bureau Goudappel en Coffeng stelt in opdracht van de gemeente een verkeerskundig programma van eisen op voor het kindcentrum. Afgelopen donderdag 7 april ging het bureau samen met een afvaardiging van beide scholen, ouders/verzorgers, omwonenden, overige gebruikers en de gemeente de wijk in om samen de verkeerssituatie te bekijken. Ook een groep kinderen nam deel aan de schouw en bracht hun ideeën naar voren.

Verkeersschouw Kindcentrum

Verkeersschouw kindcentrum

Het was een constructieve bijeenkomst waarbij knelpunten aan het licht kwamen en actief werd meegedacht over de toekomstige inrichting van een (verkeers-)veilige schoolomgeving.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).

Op www.meerssen.nl treft u een projectpagina aan over het nieuwe Kindcentrum Meerssen (projecten).