Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht

Publicatiedatum: 29 september 2016 15.10 uur

Kindcentrum Meerssen
Op woensdagavond 28 september heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het nieuwe Kindcentrum Meerssen. De opkomst was tot onze vreugde groot. Naast omwonenden en andere belangstellenden waren ook de toekomstige gebruikers van het Kindcentrum aanwezig: de ouders van de leerlingen, het schoolbestuur van INNOVO, peuterspeelzaalwerk Spelenderwijs, kinderdagopvang MIK en Bibliotheek Meerssen.

Kindcentrum - informatiebijeenkomst

Welkom

De bijeenkomst begon met een welkomstwoord van wethouder Berry van Rijswijk. De wethouder vertelde dat het Kindcentrum een mooi nieuw centrum zal vormen voor Meerssen. Wethouder Berry van Rijswijk: "Het centrum wordt een gebouw van en voor iedereen: voor jong en oud, op een centrale plek. Door de bundeling van functies krijgen kinderen optimaal de kans zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het centrum wordt een aanwinst voor Meerssen."

Visie

Directrice Christa Somers van de basisscholen De Gansbeek en Op 't Hwagveld nam de aanwezigen mee in de visie op het Kindcentrum. Ze vertelde dat de Kindpartners (scholen, bibliotheek, MIK Kinderopvang & buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal) samen een visie hebben opgesteld hoe het nieuwe Kindcentrum Meerssen moet worden vormgegeven en ingevuld, zodat de kinderen opgroeien tot krachtige wereldburgers. Het is de bedoeling dat de Kindpartners niet alleen naast elkaar in het Kindcentrum zitten, maar nadrukkelijk ook samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en kunde.

Om zich te oriënteren hebben ze samen een bezoek gebracht aan diverse Kindcentra en nieuwe schoolgebouwen. Hier hebben ze veel ideeën opgedaan en een duidelijk beeld gekregen van wat het nieuwe gebouw wél, maar vooral ook niet moet bevatten.

Binnen het Kindcentrum zal worden gewerkt met wereldpleinen. Vooral in de ochtenduren zullen de instructielessen in de klas plaatsvinden en in de middaguren wordt er veelal aan projecten gewerkt op de wereldpleinen. De onderwerpen van deze projecten komen terug bij alle Kindpartners in het gebouw. Voorbeeld: als de school bezig is met een bepaald project, dan is dit ook terug te zien in de bibliotheek, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.

Het nieuwe gebouw

Hein Arntz vertelde namens het consortium (team van architect, aannemer en diverse adviseurs) hoe de visie van de gebruikers is vertaald naar een voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum. Het voorlopige ontwerp treft u hieronder aan.

Kindcentrum - voorontwerp gebouw

Toekomstbeelden van consortium Pellikaan / Povse&Timmermans Architecten

In het voorlopige ontwerp van het Kindcentrum blijft het schoolgebouw Op 't Hwagveld intact, maar wordt flink gerenoveerd. Op het grasveld tussen het bestaande schoolgebouw en gemeenschapshuis de Stip komt een gedeelte nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestaat uit twee lagen.

In het bestaande schoolgebouw komen klaslokalen + wereldpleinen. Het middengedeelte wordt één grote open ruimte. De bibliotheek komt in de nieuwbouw op de begane grond. Een gedeelte van de bieb komt op de verdieping van de nieuwbouw. Hier omheen worden de klaslokalen van de oudste groepen gesitueerd. Zij kunnen op deze wijze ook optimaal gebruikmaken van de bibliotheek.

De peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang komen in de nieuwbouw op de begane grond aan de achterzijde van het gebouw. De kinderopvang (0-4 jaar) bevindt zich direct naast het nieuwe Kindcentrum in De Stip. De locatie en invulling van de speelplaatsen wordt nog verder uitgewerkt.

Verkeer

Beleidsmedewerker Jaap Zomerplaag gaf uitleg over het verkeersplan en de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat er een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie ontstaat rond het Kindcentrum. Om dit te bereiken wordt lopen en fietsen naar school zoveel mogelijk gestimuleerd. Immers, hoe minder auto's in het gebied, hoe veiliger. In het voorlopige ontwerp staat dat de Pastoor Dominicus Hexstraat een fietsstraat wordt. Dit betekent dat fietsers hier voorrang hebben en auto's te gast zijn. Op een aangewezen gedeelte van de Pastoor Dominicus Hexstraat komt ook een Kiss & Ridestrook. Hier mogen ouders hun kinderen uit laten stappen en dan weer verder rijden.

Kindcentrum - schets verkeer

Het aantal parkeerplaatsen bij gemeenschapshuis De Stip wordt uitgebreid. Wilt u uw kinderen begeleiden naar de schoolingang, dan kunt u hier kort parkeren. De ingang van de parkeerplaats wordt verplaatst naar de Pastoor N. Creftenstraat. Dit houdt ook weer autoverkeer weg van de Pastoor Dom. Hexstraat. Lang parkeren is mogelijk op het kerkplein. Hier zullen ook de medewerkers van het Kindcentrum parkeren.

Er is ook gekeken naar de doorstroming van het autoverkeer in de buurt. De aanrijroute naar het Kindcentrum loopt via de Bunderstraat -> Pastoor Creftenstraat of Op de Beukel -> Humcoverstraat -> Pastoor M. Sterckenstraat -> Pastoor Castrostraat, Pastoor Creftenstraat. Er wordt bekeken of in de Pastoor G. Castrostraat en het onderste gedeelte van de Pastoor N. de Reimsstraat eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld.

Wethouder Houben: "In de komende tijd zullen de plannen m.b.t. de inrichting van verkeersomgeving verder worden uitgewerkt, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de opmerkingen die zijn gemaakt. Heeft u ideeën of vragen, laat het ons weten!"

Verhuizing Op 't Hwagveld

Basisschool Op 't Hwagveld verhuist in de herfstvakantie naar een tijdelijke locatie: het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. De school verblijft hier gedurende de bouwwerkzaamheden. Een werkgroep van vertegenwoordigers van school en gemeente heeft hiervoor een veilige schooladviesroute ontwikkeld. Deze loopt vanaf de Hoogveldweg, oversteek Bunderstraat, voetpad tussen Bunderstraat & Sint Josephstraat, Proost Willemstraat, oversteek Proost de Beaufortstraat. Op het schoolterrein wordt een tijdelijke kiss&ride ingericht. Daarnaast zijn er allerlei aanvullende maatregelen genomen, zoals tijdelijke zebrapaden in de Bunderstraat en Proost de Beaufortstraat. De school is voor dit doel ook dringend op zoek naar verkeersbrigadiers. Heeft u interesse? Meld u dan aan!

Hoe nu verder?

Op donderdag 6 oktober bespreekt de gemeenteraad de plannen voor het Kindcentrum en stelt de beschikbare budgetten vast. Vervolgens worden de ontwerpen voor het gebouw en de omgeving (inclusief verkeer) verder uitgewerkt. Wij houden u tussentijds op de hoogte!

Vragen of ideeën?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.