Nieuwsbericht Groen licht voor de bouw Kindcentrum Meerssen

Publicatiedatum: 07 oktober 2016 11.20 uur

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad Meerssen het benodigde geld beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum Meerssen. Het nieuwe Kindcentrum gaat naast basisonderwijs (fusieschool De Gansbeek/Op 't Hwagveld) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en de bibliotheek Meerssen bieden. Het nieuwe centrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat, bij het gebouw van de huidige basisschool Op 't Hwagveld en op het naastgelegen grasveld tussen school en Stip. Ook de omgeving en de verkeerssituatie rond de school worden aangepast.

Kindcentrum - voorontwerp gebouw

Hoe nu verder?

Tijdens een informatiebijeenkomst op 28 september werden de concept-ontwerpen voor het gebouw en de omgeving gepresenteerd. De plannen zullen nu verder worden uitgewerkt. Wij houden u hierover op de hoogte.

Basisschool Op 't Hwagveld verhuist in de herfstvakantie naar hun tijdelijke locatie een de Proost de Beaufortstraat 45. Als alle vergunningsprocedures doorlopen zijn, starten naar verwachting in december 2016 de bouwwerkzaamheden op de locatie van het nieuwe Kindcentrum.

Het Kindcentrum en de nieuwe inrichting van de omgeving zijn naar verwachting eind december 2017 klaar. In de eerste helft van 2018 nemen we het Kindcentrum in gebruik.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Kijk voor meer informatie op de projectpagina op deze website. Hier vindt u o.a. afbeeldingen van het voorlopige ontwerp van gebouw & verkeersomgeving en een filmpje.