Artikel Kindcentrum Meerssen

Kindcentrum Meerssen

Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang gaat bieden. Daarnaast komt er ook een volwaardige openbare bibliotheek in het pand. Het Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dom. Hexstraat bij het gebouw van de basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw op het naastgelegen terrein. Het nieuwe Kindcentrum krijgt de naam De Wereldster. De bibliotheek gaat werken onder haar eigen naam: Bibliotheek Meerssen.

De bouwwerkzaamheden zijn al enkele maanden aan de gang. Voor de laatste stand van zaken van de bouw verwijzen we naar de website van het Kindcentrum. Hierop worden regelmatig updates van de uitvoerder van de bouw geplaatst.

Herinrichting omgeving Kindcentrum

De omgeving rond het Kindcentrum Meerssen wordt opnieuw ingericht. Het betreft het gedeelte Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat. De herinrichting is onder andere noodzakelijk om een (verkeers)veilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum te realiseren. De werkzaamheden starten begin januari en duren tot mei 2018. Aannemer Strabag voert de werkzaamheden uit.

Welke werkzaamheden voeren wij uit?

  • Aanleggen regenwaterriool
  • Aanleggen bergbezinkbassin
  • Realiseren nieuwe inrichting parkeerplaats ter hoogte van gemeenschapshuis De Stip.
  • Creëren fietsstraat en een Kiss & Ride-zone.
  • Aanleggen verhoogde plateaus op de kruispunten Pastoor Dom. Hexstraat met de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat.
  • Aanleggen parkeerstrook aan de Charles Eijckstraat
  • Multifunctionele (speel)ruimte tussen Kindcentrum De Wereldster en De Stip.
  • Nieuwe openbare verlichting.

Tijdelijke wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat afgesloten zijn voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Bewoners, bedrijven en instellingen van het afgesloten gedeelte worden door de aannemer apart geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woningen en overige gebouwen. In verband met het aanleggen van een regenwaterriool is de kruising Pastoor Dom. Hexstraat-Charles Eijckstraat vanaf de week van 15 januari een aantal weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer tijdelijk omgeleid via de Pastoor N. Creftenstraat.

Informatie

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl. Neem ook een kijkje op www.kindcentrum-meerssen.nl.

Nieuwsbrief nr 1 Kindcentrum Meerssen (juli 2016)
Nieuwsbrief nr 2 Kindcentrum Meerssen (november 2016)
Nieuwsbrief nr 3 Kindcentrum Meerssen (februari 2017)
Nieuwsbrief nr 4 Kindcentrum Meerssen (juli 2017)
Nieuwsbrief nr 5 Kindcentrum Meerssen (november 2017)

Veelgestelde Vragen & Antwoorden
Filmpje Kindcentrum Meerssen