Artikel Kindcentrum Meerssen

Kindcentrum Meerssen

Meerssen heeft een nieuw Kindcentrum aan de Pastoor Dom. Hexstraat, dat naast onderwijs ook peuteropvang en buitenschoolse opvang biedt. Daarnaast is er ook een volwaardige openbare bibliotheek in het pand. Op 20 augustus 2018 heeft het Kindcentrum zijn deuren geopend.

Omgeving Kindcentrum

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de omgeving rond het Kindcentrum. Meer informatie hierover vindt u via onderstaande link:

Tijdelijke verkeerssituatie rond nieuwe Kindcentrum

Herinrichting omgeving Kindcentrum

De omgeving rond het Kindcentrum Meerssen wordt opnieuw ingericht. Het betreft het gedeelte Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat. De herinrichting is onder andere noodzakelijk om een (verkeers)veilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum te realiseren. De werkzaamheden duren tot september 2018. Aannemer Strabag voert de werkzaamheden uit.

Welke werkzaamheden voeren wij uit?

  • Aanleggen regenwaterriool
  • Aanleggen bergbezinkbassin
  • Realiseren nieuwe inrichting parkeerplaats ter hoogte van gemeenschapshuis De Stip.
  • Creëren fietsstraat en een Kiss & Ride-zone.
  • Aanleggen verhoogde plateaus op de kruispunten Pastoor Dom. Hexstraat met de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat.
  • Aanleggen parkeerstrook aan de Charles Eijckstraat voor vergunninghouders (Ch. Eijckstraat 55-63 (oneven)
  • Multifunctionele (speel)ruimte tussen Kindcentrum De Wereldster en De Stip.
  • Nieuwe openbare verlichting.

Tijdelijke wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat afgesloten zijn voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. 

Informatie

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl.

Nieuwsbrief nr 1 Kindcentrum Meerssen (juli 2016)
Nieuwsbrief nr 2 Kindcentrum Meerssen (november 2016)
Nieuwsbrief nr 3 Kindcentrum Meerssen (februari 2017)
Nieuwsbrief nr 4 Kindcentrum Meerssen (juli 2017)
Nieuwsbrief nr 5 Kindcentrum Meerssen (november 2017)

Veelgestelde Vragen & Antwoorden
Filmpje Kindcentrum Meerssen