Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht In gesprek met bedrijven over biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptie

Gepubliceerd op: 08 januari 2020 15:20

IKL
Komende weken gaat stichting IKL in opdracht van gemeente Meerssen en Waterschap Limburg in gesprek met bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Bamford in Ulestraten, Gemeente Meerssen. Op die manier wil IKL onderzoeken hoe deze bedrijven denken over de onderwerpen biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie.

IKL voert deze gesprekken in het kader van het project 'Biodiversiteit op bedrijventerreinen'. Middels dit project wil de stichting het vergroten van biodiversiteit integreren met maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie en de bedrijfsontwikkeling. ''We streven naar een situatie waarbij natuur en economie samengaan én profijt van elkaar hebben'', aldus projectleider Sandra van den Beuken. Door het gesprek aan te gaan met bedrijven wil IKL onderzoeken welke kansen er liggen om maatschappelijke opgaven samen met bedrijven op te pakken. Daarbij is het van belang om te weten welke onderwerpen nu en in de toekomst relevant zijn voor hun bedrijfsvoering.

Vervolgtraject

Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is om met de onderwerpen aan de slag te gaan start IKL een vervolgtraject op. Het beperken van hittestress of wateroverlast, de aanleg van groene elementen en het opwekken van energie zijn opgaven die opgepakt kunnen worden. Hiervoor zal IKL een integraal plan ontwikkelen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over het project 'Biodiversiteit op bedrijventerreinen' neem dan contact op met Sandra van den Beuken: s.vandenbeuken@ikl-limburg.nl.