Gemeente Meerssen | Verkeersveiligheid Eijsendaalweg-Houthemerweg

Artikel Verkeersveiligheid Eijsendaalweg-Houthemerweg

De gemeente wil de verkeersveiligheid van de Eijsendaalweg en de fietsoversteek Houthemerweg verbeteren. Dit is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). We willen graag dat omwonenden hierover meedenken. U weet immers als geen ander hoe het met de verkeersveiligheid in uw straat gesteld is. Het ministerie van Rijkswaterstaat en Infrastructuur heeft voor de te nemen maatregelen op de Eijsendaalweg een rijksbijdrage toegekend (Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021).

Verbetersuggesties

Wij hebben een aantal knelpunten verzameld. Daarna hebben we al een aantal mogelijkheden op papier gezet, waarmee we deze knelpunten zouden kunnen oplossen. Deze verbetersuggesties vindt u het schetsontwerp.

De knelpunten zijn:

 1. Het overtreden van de maximumsnelheid.
 2. Het inhalen ondanks een inhaalverbod.


Verbetervoorstellen

De verbetervoorstellen voor de Eijsendaalweg zijn:

 • De Eijsendaalweg is een zogenaamde erftoegangsweg (ETW). De ETW-zone met een maximumsnelheid van 60 km per uur start bij de gemeentegrens.
 • Fietsstroken, breedte: 1.80 m, kleur rood.
 • Bromfietsers rijden op de rijbaan.
 • We treffen snelheidsverlagende maatregelen met een middengeleider.
 • Aanbrengen 60 km –plateaus (verhoogd vlak, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden).
 • We gaan de inritten van landbouwpercelen optimaliseren om zo de bereikbaarheid en de ontsluiting van percelen te verbeteren.
 • De groenvoorzieningen blijft zoveel mogelijk gehandhaafd.

De verbetervoorstellen voor de Houthemerweg zijn:

 • De rijbaansplitsing blijft gehandhaafd.
 • Bestaande linksaf strook richting de Eijsendaalweg vervalt.
 • Aan beide kanten van de weg blijft een brom-fietspad dat in één richting te berijden is. De structuur wordt gedeeltelijk aangepast.
 • Aanbrengen plateau (verhoogd vlak, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden)
 • Aanpassen weginrichting t.b.v. overstekende brom-fietsers.
 • De erftoegangsweg-zone met maximumsnelheid van 60 km per uur geldt tot aan de gemeentegrens.

Schetsontwerp inzien

U kunt het schetsontwerp met bovenstaande verbetervoorstellen hieronder inzien:

Heeft u na het inzien van het ontwerp nog andere verbetersuggesties, tips of ideeën om de verkeersveiligheid in de Eijsdendaalweg en Houthemerweg te verbeteren? Laat het ons uiterlijk 22 december 2021 weten via info@meerssen.nlVermeld in het onderwerp van uw e-mailbericht 'Verkeersveiligheid Eijsdendaalweg en Houthemerweg'.

Uitvoering

De resultaten verwerken wij uiteindelijk in een definitief projectplan. We streven ernaar de uiteindelijke maatregelen in 2022 uit te voeren.

Vragen? 

Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043. E-mail: info@meerssen.nl