Gemeente Meerssen | Concept toekomstplan voor Bunde gereed

Nieuwsbericht Concept toekomstplan voor Bunde gereed

Gepubliceerd op: 08 juni 2020 09:30

De afgelopen maanden werkte Dorpslab, in opdracht van de Gemeente Meerssen, samen met inwoners en organisaties uit Bunde aan het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Betrokken inwoners, van jong tot oud, dachten mee en leverden een bijdrage aan een plan voor de toekomst van de kern Bunde. Dat heeft geleid tot een eerste concept van dit plan, dat werd gepresenteerd tijdens een drukbezochte digitale themabijeenkomst op dinsdag 26 mei 2020.

Dorpslab Bunde

Dorp in beweging

De ontwikkeling van een toekomstplan voor Bunde stond centraal tijdens een digitale themabijeenkomst, die door bijna 70 personen werd gevolgd. Wethouder Gulikers gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de term 'dorpsontwikkelingsplan' eigenlijk niet de juiste term is. Deze geeft mogelijk een verkeerd beeld weer of wekt verwachtingen, die niet waargemaakt kunnen worden. Het gaat niet om het opstellen van een wensenlijstje, waar de gemeente mee aan de slag moet. De insteek is om een beweging tot stand te brengen, waarbij inwoners zelf aan zet zijn en eerst kijken wat ze zélf kunnen realiseren. Die beweging is overigens in Bunde al in gang gezet. Dorpslab is erbij betrokken om de beweging in Bunde verder te brengen en inwoners te stimuleren aan de slag te gaan voor de toekomst van Bunde. Er ligt dus geen kant-en-klaar plan, maar een routekaart voor Bunde.

Voor en door de gemeenschap

Het toekomstplan is van en voor de gemeenschap Bunde. Op allerlei manieren heeft Dorpslab hiervoor in Bunde input opgehaald. Kinderen deden mee aan Juniorlab, jongeren vulden een digitale enquête in en er werd een dorpsbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen en het schrappen van fysieke bijeenkomsten is ook digitaal input opgehaald. Zonder de betrokken inwoners was het plan er niet gekomen. "De bewoners van Bunde zijn onderdeel van het succes. Samen met hen moeten we er voor zorgen dat we aan de slag gaan met de speerpunten uit het plan. Dat is iets van ons allemaal samen", aldus Yvonne Henskens, voorzitter van het Buurtnetwerk Bunde. De eerste stappen worden al gezet. Zo wordt gewerkt aan de planvorming voor de verfraaiing van het St.-Agnesplein en wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemming van de St.-Agneskerk. Maar er is meer hulp nodig vanuit de gemeenschap. "Er is samenwerking nodig tussen inwoners, verenigingen en organisaties om de beweging in Bunde verder te brengen", vertelt Hanneke Phillipsen, kartrekker van 'Bunde Beweegt'.

Juniorlab Bunde

Laat uw mening horen!

De beweging in Bunde moet verder worden gebracht. Inwoners kunnen daar nog steeds een bijdrage aan leveren door te reageren op het concept. Wat vindt u van het toekomstplan? Laat het ons weten. Dit kan tot uiterlijk maandag 15 juni. Zijn er vragen? Neem contact op met Elvera Weusten van Dorpslab via elvera@dorpslab.org of via 06 51574164.