Gemeente Meerssen | dorpslab Bunde

Artikel Dorpslab Bunde

Dorpslab Bunde
Bunde kent veel dorpsfans. Betrokken inwoners die zich inzetten voor een leefbaar Bunde. Samen met hen gaat Dorpslab, in opdracht van de gemeente Meerssen, aan de slag om Bunde klaar te maken voor de inwoners van nu én later.

Bunde is springlevend. Er wordt veel initiatief genomen vanuit onder meer het Buurtnetwerk Bunde, Bunde Beweegt en Bunde Nu Samen. En dat willen we zo houden. Daarvoor gaat Dorpslab samen met inwoners in Bunde een dorpsontwikkelingsplan maken. Iedereen in Bunde kan daar aan meedoen. Er worden dorpsbijeenkomsten georganiseerd om met de inwoners in gesprek te gaan. En de jeugd van de basisschool wordt betrokken. De data en planning volgt nog.

Gemeente Meerssen initieert Dorpslab in Bunde. Een pilot om samen te komen tot een dorpsontwikkelingsplan. Dorpslab brengt mensen in Bunde in beweging om samen dromen en ambities voor de toekomst van Bunde te bepalen. Deze worden vertaald in een dorpsontwikkelingsplan én in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. De pilot loopt van ongeveer januari tot juni 2020. Wanneer de pilot geslaagd is, wordt de aanpak ook in de andere dorpen ingezet om voor ieder dorp te komen tot een dorpsontwikkelingsplan.

Meer weten?

Neem contact op met Elvera Weusten van Dorpslab via elvera@dorpslab.org of tel. 06-51574164. Of met Buurtnetwerk Bunde via buurtnetwerk.bunde@gmail.com. Of kijk op:www.dorpslab.org.

Updates/nieuwsberichten

08-06-2020 - Concept toekomstplan voor Bunde gereed
01-04-2020 - Jeugd van Bunde denkt meer over toekomst
17-02-2020 - Fans van Bunde gezocht: kom en denk mee!
30-01-2020 - Jij bepaalt de toekomst van Bunde
17-12-2019 - Bunde aan de slag met dorpsontwikkelingsplan

 

Dorpslab Bunde