Gemeente Meerssen | CPO-locatie Geulle: Samen jouw levensloop bestendige woning bouwen

Artikel CPO-locatie Geulle: Samen jouw levensloop bestendige woning bouwen

CPO Geulle
Zelf, samen met anderen, uw woning realiseren in het centrum van Geulle! Schrijf u nu in!

De gemeente Meerssen heeft een stuk grond aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle aangewezen als CPO ontwikkellocatie. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat de gemeente hier graag een initiatief ziet ontstaan dat geïnteresseerden zich via de CPO-constructie onderling verenigen in een stichting of vereniging en zich gaan inzetten om op deze mooie plek voor hen geschikte woningen te realiseren. Door de gemeente wordt alleen een aantal technische eisen gesteld, zodat er voor de deelnemers voldoende ruimte is om zelf invulling te geven aan hun woonomgeving.

De locatie

Het perceel (bijna 2000m2) ligt aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle en is nu nog eigendom van de gemeente Meerssen. Op de locatie is plaats voor de bouw van maximaal 12 levensloopbestendige woningen. De gemeente heeft de intentie deze grond later in het ontwikkelingstraject te verkopen aan de deelnemers aan het CPO-project. Zij kunnen dan op die locatie gaan bouwen en wonen.

Interessepeiling

Eind vorig jaar hebben we eventueel geinteresseerde gevraagd zich in te schrjven voor dit project. Er hebben zich meer mensen aangemeld dan dat er vergeefbare kavels zijn.

Uitgifte

In 2022 willen we de gronden uitgeven. Ondanks het feit dat de woningen primair bedoeld zijn als woningen voor senioren, worden andere doelgroepen, zoals starters en doorstromers niet bij voorbaat uitgesloten.

Bij voldoende interesse gebeurt de uitgifte dus via de zogenaamde CPO constructie. Samen, met een groep gelijkgezinden een project realiseren. Dat betekent dat inschrijvers zich gaan organiseren (in een stichting of vereniging) en dat deze groep zijn eigen projectontwikkelaar is en dus zelf in overleg gaat over de te bouwen woningen binnen de randvoorwaarden die er vanuit de gemeente gelden, zoals het bestemmingsplan, eventueel beeldkwaliteitsplan en maximale koopprijs. Deze zelfde groep gaat aan de slag met een bouwplan en op zoek naar een aannemer, eventueel onder begeleiding van een zelf in te huren adviesbureau. Inschrijvers krijgen hiermee de kans om binnen hun eigen mogelijkheden en wensen een levensloop bestendige woning te laten bouwen.

Hoe verder?

De komende maanden willen we met de groep inschrijvers verder het proces in. Begin 2022 organiseren wij een informatiebijeenkomst voor alle mensen die zich hebben aangemeld. Inschrijvers worden hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt via een aantal bijeenkomsten de interesse verder onderzocht en bekeken in hoeverre het realiseren van een CPO project haalbaar is en wat het programma wordt.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk dan op www.meerssen.nl (Projecten -> CPO Geulle). Vindt u hier niet het antwoord op uw vraag, neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.