Gemeente Meerssen | CPO-locatie Geulle

Artikel CPO-locatie Geulle

In 2020 hadden we als gemeente het voornemen de locatie aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle (nu nog trapveldje) te ontwikkelen als CPO-locatie. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent een groep geïnteresseerden die zich verenigt in een stichting of vereniging en dan samen op deze locatie woningen bouwt.

Beëindiging CPO project

Bijna een jaar later bleek dat er helaas onvoldoende interesse was voor deze vorm van gebiedsontwikkeling. Samen een CPO-project realiseren en zelf als bouwheer optreden met alle behorende taken en activiteiten was voor de meeste inschrijvers een brug te ver. Veel geïnteresseerden haakten af, omdat het project te lang zou gaan duren, er veel inzet van henzelf werd verwacht of vanwege de beperkte mogelijkheden op de locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ook besloten het CPO proefproject stop te zetten.

Waar ging het ook alweer precies over?

Het gaat over een stuk grond van bijna 2000 m2 aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle. Dit stuk grond is eigendom van de gemeente en op dit moment ingericht als trapveldje. Op deze locatie werd jaren geleden al woningbouw gepland, waarvoor zelfs al een ontwerp was opgesteld. Uiteindelijk werd van dit ontwerp alleen het appartementengebouw aan het Marktplein gebouwd.

Hoe verder?

Met het stopzetten van het CPO-project zijn we terug bij af. Maar dat betekent niet dat er niets gebouwd gaat worden op deze plek. Er is namelijk nog altijd grote behoefte aan woningen. Ook in Geulle. Wij zijn als gemeente aan het nadenken over hoe we dit gebied in de toekomst willen ontwikkelen en met welke woningen. We verwachten nog dit jaar een nieuwe richting in te kunnen slaan met het realiseren van nieuwe woningen in dit gebied.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.