Gemeente Meerssen | Stand van zaken Project Markt & Omgeving

Nieuwsbericht Stand van zaken Project Markt & Omgeving

Gepubliceerd op: 23 september 2022 11:05

Het plein voor de Basiliek van Meerssen is hét centrale ontmoetingshart voor alle inwoners van onze gemeente! 

In de afgelopen periode zijn verschillende stappen gezet om te komen tot een gedegen plan voor de herinrichting. Tijdens meedenkbijeenkomsten en toekomstwandelingen hebben inwoners, ondernemers en bezoekers van de Markt over het plan meegedacht. Omdat de beide portefeuillehouders - wethouder Bjorn Molling, ruimtelijke ordening & wethouder Louk Bongarts, kunst & cultuur, economie - bij de uitwerking van het plan ook graag de reacties uit de evenementen, kunst- en cultuursector willen meewegen, vindt op zaterdag 29 oktober 2022 nog een meedenkbijeenkomst plaats. Op die manier willen de wethouders alle functies van het plein met elkaar in overeenstemming brengen.  

Markt - luchtfoto 2022
Luchtfoto Markt Meerssen en omgeving
Stedenbouwkundige visie

In het oorspronkelijke masterplan voor het centrumgebied is geen rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en veranderende mobiliteits- en consumptiepatronen. Ook spelen er op een aantal andere plekken in en rond het centrumgebied ruimtelijke ontwikkelingen. Het streven is erop gericht om nog dit jaar een bijgestelde stedenbouwkundige visie aan de gemeenteraad en de inwoners te kunnen presenteren.  

Carnaval 2023

De carnavalsactiviteiten op de Markt kunnen in 2023 gewoon doorgaan. 

Wij houden u op de hoogte

In de tussenliggende periode houden we u via de gemeentelijke media op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u zich aanmeldt voor de gemeentelijke nieuwsbrief ontvangt u deze informatie automatisch in uw mailbox. 

Bedankt voor het meedenken!

De beide wethouders vinden het fijn dat zoveel inwoners, ondernemers en verenigingen met hen meedenken. Wethouder Bjorn Molling: "Dankzij alle meedenkers ligt er straks een plan voor en door onze inwoners." Wethouder Louk Bongarts: "Want het centrum van Meerssen met de Markt als centrale ontmoetingsplek is van ons allemaal!”