Gemeente Meerssen | Mijlpaal Centrumplan Bunde: nieuwe supermarkt

Nieuwsbericht Mijlpaal Centrumplan Bunde: nieuwe supermarkt

Gepubliceerd op: 13 november 2019 12:35

Bunde - Jan Linders opening
Op 13 november is de nieuwe Jan Linders supermarkt geopend. Een belangrijke mijlpaal bij de revitalisering en het centrumplan voor Bunde. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouders Paul Sanders en Remco Vertommen waren aanwezig bij feestelijke opening.

Door de jaren heen

In 2005 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het Sint Agnesplein en omgeving. In 2012 is het Sint Agnesplein heringericht en in 2016 is de bestemmingsplanprocedure afgerond. In juni 2016 is gestart met de nieuwbouw. Op 2 oktober 2019 hebben de bewoners van de huurappartementen al hun sleutels ontvangen. Aan de achterzijde van het complex is een parkeerplaats met 18 parkeerplekken. Het hemelwater van de daken en verharde oppervlakken wordt ter plekke geïnfiltreerd. Aan de kant van de Pletsstraat komt de nieuwbouw van fase 2. Daar komen gezondheidszorg gerelateerde organisaties en koopappartementen. De omgevingsvergunningsprocedure moet hiervoor nog opgestart worden.

Bunde - opening Jan Linders 2
Verlevendigen

Samen met het Buurtnetwerk Bunde bekijkt de gemeente de mogelijkheden om het Sint Agnesplein verder te verlevendigen. We streven ernaar dat deze plek een echte centrale ontmoetingsruimte van Bunde wordt. Ideeën hiervoor kunt u kwijt bij het buurtnetwerk Bunde.

Mede mogelijk gemaakt

Het complex is ontworpen door architectenbureau Boosten Rats uit Maastricht en ontwikkeld door Bemog Projectontwikkeling uit Zwolle. De 18 huurwoningen zijn overgedragen aan woningcorporatie Wonen Meerssen. Het project ontvangt een financiële bijdrage van de Provincie Limburg voor de realisatie van de sociale huurappartementen. De gemeente investeert in het project door de herstructurering van het Sint Agnesplein en de Pletsstraat. De werkzaamheden aan de Pletsstraat worden meegenomen in de reconstructie van de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat. Daarmee wordt begin volgend jaar gestart en volgens de huidige planning worden ze in juni 2020 afgerond.

Logo provincie