Artikel Centrumplan Bunde

Informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein 21 juni 2016

Bunde, aangenaam!

Bunde is een fijn dorp om te wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarvoor is een levendig centrum nodig. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met Wonen Meerssen het project Herinrichting Centrum Bunde ontwikkeld. Dit bestaat uit drie fasen:

  • opknapbeurt Sint Agnesplein (2010)
  • verplaatsing supermarkt (2015)
  • project Sint Agnesplein-Pletsstraat (2019)

Fase 1 en 2 zijn afgerond

Het Sint Agnesplein in hartje Bunde heeft inmiddels een metamorfose ondergaan. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat. Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit bestaat uit woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen. 

Centrumplan Bunde - project Sint Agnesplein-Pletsstraat

Plan Sint Agnesplein-Pletsstraat

Een concentratie van winkelen, wonen en zorg met daarbij voldoende parkeergelegenheid komt de leefbaarheid van Bunde ten goede. Het plan Sint Agnesplein-Pletsstraat voorziet in 18 nieuwe huurappartementen (sociale woningbouw) en een tweede supermarkt aan het Sint Agnesplein. Aan de Pletsstraat komt een nieuw gezondheidscentrum. In het tussenliggende gebied komen 85 nieuwe parkeerplaatsen.

Overleg met inwoners en ondernemers

Het gemeentebestuur hecht grote waarde aan goed overleg met inwoners en ondernemers. In september 2015 hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden voor (burger)raadsleden en ondernemers. Met de ondernemers komt nog vervolg-overleg (individueel en collectief). Voor omwonenden komt er een aparte informatiebijeenkomst. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Als u zich aanmeldt voor onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen, ontvangt u informatie automatisch in uw mailbox. Of volg de informatie op onze informatiepagina's op deze website en in weekblad De Geulbode. In de tussentijd vinden vervolgonderzoeken plaats voor het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan. Hiervoor volgt te zijner tijd een formele inspraakprocedure.

Presentatie themabijeenkomsten

Verslag

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie.