Gemeente Meerssen | Centrumplan Bunde

Artikel Centrumplan Bunde

Plan Sint Agnesplein - Pletsstraat

Het Sint Agnesplein in hartje Bunde heeft inmiddels een metamorfose ondergaan. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat. Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit bestaat uit woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen.

Bouw supermarkt en 18 sociale woningen

De bouw van de supermarkt en de sociale huurwoningen (Wonen Meerssen) is afgerond. Het nieuwe complex is gereed en in gebruik genomen. Ook de achterliggende parkeervoorziening is gereed.

Bouw gezondheidscentrum en appartementen

Aan de Pletsstraat wordt een gezondheidscentrum gebouwd met op de eerste en tweede verdieping in totaal vier appartementen. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Oplevering van het complex wordt verwacht in 2023.

Nieuwe naam parkeerplaats

In samenwerking met het buurtnetwerk Bunde is gezocht naar een nieuwe naam voor de parkeerplaats achter de supermarkt. De naam van de parkeerplaats is geworden: bie de köster. De naam verwijst naar het feit dat op deze plek het woonhuis heeft gestaan van de koster van Bunde, Alex Lemmens.

Verfraaiing Sint Agnesplein

Het Buurtnetwerk Bunde is met de gemeente in overleg over de mogelijkheden om het Sint Agnesplein verder te verfraaien. Gekeken wordt naar een kunstwerk, zitelementen en meer groen.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie.