Gemeente Meerssen | centrumplan bunde

Artikel Centrumplan Bunde

Plan Sint Agnesplein - Pletsstraat

Het Sint Agnesplein in hartje Bunde heeft inmiddels een metamorfose ondergaan. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat. Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit bestaat uit woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen.

Bouw supermarkt en 18 sociale woningen

De bouw van de supermarkt en de sociale huurwoningen (Wonen Meerssen) is afgerond. Het nieuwe complex is gereed en in gebruik genomen. Ook de achterliggende parkeervoorziening is gereed.

Bouw gezondheidscentrum en appartementen

Aan de Pletsstraat wordt een gezondheidscentrum gebouwd met op de eerste en tweede verdieping in totaal vier appartementen. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Oplevering van het complex wordt verwacht in 2023.

Nieuwe naam parkeerplaats

In samenwerking met het buurtnetwerk Bunde is gezocht naar een nieuwe naam voor de parkeerplaats achter de supermarkt. De naam van de parkeerplaats is geworden: bie de köster. De naam verwijst naar het feit dat op deze plek het woonhuis heeft gestaan van de koster van Bunde, Alex Lemmens.

Plan Bunde
Verfraaiing Sint Agnesplein

Buurtnetwerk Bunde heeft enige tijd geleden het initiatief genomen een plan op te stellen voor het opwaarderen van het Agnesplein. Samen met de gemeente heeft het Buurtnetwerk in samenspraak met de gebruikers van het plein en geïnteresseerden in de omgeving de mogelijkheden verkend om het plein verder te verlevendigen. Op basis van de allerlei ideeën en aandachtspunten is er in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt.
Wat gaat er gebeuren?

Het project is opgedeeld in twee fasen:

Fase 1 is het verder vergroenen van het plein door het plaatsen van extra bomen en verplaatsbare planten- en boombakken met zitmogelijkheid. Een deel van de inrichting is verplaatsbaar omdat het Sint Agnesplein beschikbaar moet blijven voor evenementen. Ook is er rekening gehouden met de weekmarkt die op het plein staat. We willen dit gedeelte van het plan in het voorjaar 2023 uitvoeren, met uitloop naar de zomer 2023. Er is namelijk lange levertijd op de zitelementen. Het plan voor fase 1 is uitvoerig besproken met betrokkenen.

Voor fase 2 is een voorlopig ontwerp opgesteld. In dit ontwerp zijn onder andere een pergola en een kunstwerk opgenomen. Hiervoor moet nog geld beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad. Daarnaast krijgt het kerkgebouw een nieuwe functie: multifunctioneel centrum. Een deel van het plein bij de Sint Agneskerk wordt dan ook aangepast.

Bekijk hier het ontwerp (pdf)
Bekijk hier het beplantingsplan (pdf)
Kunt u deze pdf-bestanden niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie.