Gemeente Meerssen | Burgemeester Murisstraat Meerssen

Artikel Burgemeester Murisstraat Meerssen

25-08-2021: Update werkzaamheden Burgemeester Murisstraat Meerssen
13-07-2021: 
Update werkzaamheden Burgemeester Murisstraat Meerssen
01-07-2021: 
Update reconstructie Burgemeester Murisstraat en omgeving
11-06-2021:
Update werkzaamheden Burgemeester Murisstraat en omgeving
26-05-2021: Update werkzaamheden Burg. Murisstraat - Binckhorststraat - Wilmarstraat
10-05-2021: Update werkzaamheden Burgemeester Murisstraat en omgeving 

---

Van 26 april t/m 12 november vinden er werkzaamheden plaats in de Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat en Burgemeester Wilmarstraat in Meerssen. De straten ondergaan een herinrichting om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. 

Begin december werd het definitieve ontwerp op deze website geplaatst. Op dit definitief ontwerp zijn geen reacties meer binnengekomen. Het werk is aanbesteed en gegund aan Wegenbouw Kurvers. Zij gaan het werk uitvoeren. 

Planning (bijgewerkt op: 8 april 2021)

De werkzaamheden starten op maandag 26 april in de Pastoor Dominicus Hexstraat tegenover de Burgemeester Wilmarstraat. De aannemer gaat in de Pastoor Dominicus Hexstraat de aanzet maken om het nieuwe regenwaterriool vanuit de Burgemeester Wilmarstraat op aan te sluiten. Vervolgens worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

  • Fase 1 Burgemeester Wilmarstraat - 26 april t/m 28 mei
  • Fase 2 Burgemeester Murisstraat 94 t/m 120 - 17 mei t/m 18 juni
  • Fase 3 Burgemeester Murisstraat 90 t/m 94 - 7 juni t/m 25 juni
  • Fase 4 Burgemeester Murisstraat 72 t/m 90 - 14 juni t/m 16 juli
  • Fase 5 Burgemeester Binckhorststraat - 28 juni t/m 6 augustus
  • Fase 6 Burgemeester Murisstraat 48 t/m 72 - 30 augustus t/m 30 september
  • Fase 7 Burgemeester Murisstraat 24 t/m 48 - 15 september t/m 29 oktober
  • Fase 8 Burgemeester Murisstraat 2 t/m 24 - 4 oktober t/m 12 november

Bovenstaande planning is afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden. Omwonenden ontvangen voorafgaand aan de start van een nieuwe fase telkens een bewonersbrief van aannemer Kurvers waarin een update en de voortgang van het totale werk wordt vermeld.

Burgemeester Murisstraat fases

Bouwkundige vooropname

Omdat er een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd moet de aannemer voorafgaand aan de graafwerkzaamheden bij de woningen die binnen een bepaalde afstand van deze werkzaamheden liggen een bouwkundige vooropname van de toestand van uw woning te maken. Mocht er als gevolg van de werkzaamheden eventueel schade aan uw woning ontstaan, dan kunt u dit gebruiken als bewijslast. Aan deze vooropname zijn voor u geen kosten verbonden en het is ook niet verplicht om hieraan deel te nemen. De betreffende woningen die in het gebied liggen hebben ondertussen al een brief van Vermeer Expertise ontvangen waarin een afspraak met u is aangekondigd.

Huisvuilinzameling

Bewoners kunnen hun huisvuil (gft-container/vuilniszakken) gewoon aan straat zetten. De aannemer zorgt ervoor dat deze op een centraal inzamelpunt komen te staan waar de inzameldienst ze ophaalt/leegmaakt. De aannemer zorgt er dan vervolgens voor dat de lege gft-containers weer terugkomen bij het juiste adres. Voorzie uw gft-bak svp van een huisnummer!

Directiekeet

Voor de uitvoering/begeleiding van deze werkzaamheden wordt een bouwkeet geplaatst op het grasveld aan de Burgemeester Wilmarstraat. Wij begrijpen dat dit enige overlast kan veroorzaken voor de direct aanwonenden, maar vragen uw begrip hiervoor en stellen alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken.

Informatie

Neem dan tijdens kantoortijden contact op met: 

  • Uitvoerder Wegenbouw Kurvers Lars Rutten 06-43571815
  • Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

* De Charles Eijckstraat valt onder het project 'Verkeersregulering Meerssen-West' en wordt in een later stadium opgepakt.

Downloads