Terug
Snelzoeken

Artikel Burgemeester Murisstraat Meerssen

In 2021 vinden er werkzaamheden plaats in de Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat en Burgemeester Wilmarstraat in Meerssen. De straten ondergaan een herinrichting om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. In oktober 2019 vond een eerste inloopbijeenkomst hierover plaats. In juli 2020 werd de ontwerptekening gepresenteerd via deze website. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp. 

Ontwerptekening

In juli hebben we de ontwerptekening van de herinrichting van de Burgemeester Murisstraat op deze gemeentelijke website geplaatst en konden omwonenden reacties insturen. Er is één reactie binnengekomen. Deze had met name betrekking op het parkeren in de Burgemeester Murisstraat. De reactie en het antwoord van de gemeente kunt u hieronder lezen:

Daarnaast zijn er vanuit de gemeenteraad zogenaamde artikel 40 vragen gesteld over de herinrichting van de Burgemeester Murisstraat. De antwoorden op deze vragen vindt u hieronder:

Definitief ontwerp

Plangroep Heggen heeft de definitieve inrichting van de Burgemeester Murisstraat en een deel van Burgemeester Binckhorststraat en Burgemeester Wilmarstraat inmiddels uitgewerkt in een nieuw wegprofiel. U kunt het definitieve ontwerp hieronder bekijken. 

Planning en fasering

De start van de werkzaamheden is voorzien in het tweede kwartaal van 2021. Omwonenden ontvangen te zijner tijd een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Hierin staat dan ook meer informatie over de uitvoeringsfasen. De werkzaamheden vinden in fasen plaats om overlast te beperken. Wonen Meerssen renoveert in deze periode namelijk ook een deel van de woningen in de Burgemeester Murisstraat en de Burgemeester Binckhorststraat.

Vragen? 

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 043. Of stuur een e-mail naar: info@meerssen.nl

* De Charles Eijckstraat valt onder het project 'Verkeersregulering Meerssen-West' en wordt in een later stadium opgepakt.