Artikel Buitengoed Geul & Maas

Prachtig groen gebied voor inwoners én bezoekers

De gemeenten Meerssen, Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben samen met de Provincie Limburg een gebiedsvisie opgesteld voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van het landelijke gebied tussen de drie gemeenten met de naam Buitengoed Geul & Maas (voorheen: landgoederenzone). Op basis van de gebiedsvisie worden in dit gebied projecten ontwikkeld door landgoedeigenaren, ondernemers, gemeenten en hun inwoners. Door gezamenlijk inspanning wordt Buitengoed Geul & Maas een economisch sterk gebied, dat inwoners en bezoekers veel te bieden heeft.

Te voet of per fiets genieten van rust, groen, historie en water

Inwoners en bezoekers kunnen in Buitengebied Geul & Maas genieten van rust, groen, historie en water. U kunt het Buitengoed te voet en per fiets doorkruisen. Voor dit doel worden tal van wandel- en fietspaden aangelegd.   

Meedoen, meedenken?

Ga naar onze website www.buitengoedgeulmaas.nl

 

Buitengoed Geul en Maas logo