Gemeente Meerssen | De Blauwe Loper

Artikel De Blauwe Loper

Klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Droogte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Meerssen heeft diverse malen te maken gehad met ernstige wateroverlast. Onze gemeente is dan ook een van de pilotgemeenten in het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Vanuit de gemeente zijn we in dit kader met name bezig met het scheiden van het regenwater van het vuilwaterriool om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

Blauwe loper
Blauwe loper

Als we regenwater scheiden van het vuilwater leggen we hiervoor een apart regenwaterriool aan. Het regenwater uit dit aparte riool moet echter ook weer worden afgevoerd naar een beek of rivier. Om het vervoeren van het regenwater naar de Geul in goede banen te leiden, leggen we de zogenaamde 'Blauwe Loper' aan. Deze Blauwe Loper is de transportleiding voor regenwater richting de Geul. Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase leggen we de Blauwe Loper aan in een gedeelte de Pastoor Dominicus Hexstraat en de Hoogveldweg (zie afbeelding). Als dit klaar is, leggen we de verbinding aan vanaf Hoogveldweg via de Sint Josephstraat en Proost de Beaufortstraat naar de Geul.

Fase 1: Pastoor Dom. Hexstraat en Hoogveldweg


De werkzaamheden aan de Bunderstraat zijn klaar. De nieuwe riolen zijn aangebracht en aangesloten. Op de kruising is nieuw asfalt aangebracht en het zebrapad is weer gemarkeerd.
<zie hieronder de foto's>

Bunderstraat_1_Blauwe Loper
  Bunderstraat 2 Blauwe Loper

Bereikbaarheid van de woningen tijdens de bouwvak

Vanaf 28 juli tot en met 20 augustus is de aannemer met vakantie. De wegen blijven tijdens de vakantie bereikbaar zoals jullie gewend zijn.

Bereikbaarheid na de bouwvak – start herinrichting Hoogveldweg

Na de bouwvakantie start de aannemer met fase 2, de herinrichting van de Hoogveldweg. De herinrichting van de Hoogveldweg start vanaf de kruising met de Bunderstraat. De ingang naar de speeltuin is vanuit de Hoogveldweg dus afgesloten. De stoepen blijven zo lang mogelijk begaanbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de Hoogveldweg wordt de Hoogveldweg gefaseerd opgebroken. Doorgaand verkeer over de Hoogveldweg is dan niet mogelijk. Hiervoor hebben we omleidingen ingesteld (zie kopje omleidingen). Bewoners aan het Pastoor Creusenplantsoen kunnen via de parkeerplaats van de kerk naar de Pastoor Dominicus Hexstaat.

Omleidingen

Om het verkeer om de werkzaamheden te loodsen, stellen we omleidingen in:
Bunderstraat – Charles Eijckstraat – Pastoor Dominicus Hexstraat en uiteraard de andere kant op terug.

Informatie

De aannemer heeft omwonenden en ondernemers in de omgeving van het werkvak geïnformeerd met bewonersbrieven. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Omgevingsmanager van Bloem Infra. Hij is bereikbaar op 06-19057026.
Kun je deze pdf niet lezen? Het ontwerp ligt tevens ter inzage bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wil je een toelichting op het ontwerp? Dat kan! Maak dan via ons KCC een afspraak met de projectleider, telefoon 14 043.

Wat is er nog aangepast ten opzichte van het voorlopige ontwerp?

Regenwater ten behoeve van bomen en planten

We koppelen het regenwater dat van het dak van de Sint Joseph Arbeider kerk komt, ook af. Dit water gebruiken we dan om de bomen in de Pastoor Dominicus Hexstraat en de nieuwe bomen bij de Hoogveldweg van water te voorzien. Het water vangen we op in ondergrondse bomenbuffers, zodat de bomen ook in droge periodes van het jaar voldoende water hebben. Hetzelfde geldt voor de vakken met planten. Om de beplanting goed te laten aansluiten bij de wijk, maken we een landschappelijk ontwerp.

Fase 2: Sint Josephstraat – Proost de Beaufortstraat

Voor fase 2: lees verder op een aparte projectpagina.