Gemeente Meerssen | De Blauwe Loper

Artikel De Blauwe Loper

In ons huidige klimaat is hevige regenval een steeds grotere zorg. De gemeente Meerssen is daarom één van de gemeenten die deelneemt aan het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Dit houdt in dat we energie steken in het scheiden van regenwater en rioolwater om zo wateroverlast te beperken.

Blauwe loper

Als we regenwater scheiden van vuil rioolwater leggen we hiervoor een apart regenwaterriool aan. Het regenwater uit dit aparte riool moet echter ook weer afgevoerd worden naar een beek of rivier. Om het vervoeren van het regenwater naar de Geul in goede banen te leiden, leggen we de zogenaamde 'Blauwe Loper' aan. Deze Blauwe Loper is de transportleiding van regenwater naar de Geul.

In de eerste fase leggen we de regenwaterriolering aan een gedeelte de Pastoor Dom. Hexstraat en de Hoogveldweg (zie afbeelding). Als dit klaar is leggen we de verbinding aan tussen de Hoogveldweg – via de Sint Josephstraat en de Proost de Beaufortstraat – naar de Geul

Blauwe loper

Fase 1 (Pastoor Dominicus Hexstraat en Hoogveldweg)

Omdat bij de aanleg van deze Blauwe Loper beide straten moet worden opgebroken, kiezen we ervoor meteen beide straten opnieuw in te richten. Op 15 maart en op 7 juni zijn de informatieavonden gehouden voor de herinrichting van de Hoogveldweg en de Pastoor Dominicus Hextraat. Door goed te luisteren naar de inbreng van de aanwezige omwonenden is een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp hebben we op 7 juni aan de bewoners gepresenteerd. Buiten een paar kleine kanttekeningen is het ontwerp goed ontvangen. Het ontwerp is via onderstaande link inzichtelijk

Tekening Hoogveldweg Blauwe loper

Ingebrachte aandachtspunten en zienswijzen

Voorafgaand aan de informatieavond en de presentatie van het ontwerp zijn diverse zienswijzen ingebracht. Het grootste deel van de zienswijzen is inmiddels in het ontwerp verwerkt. Een paar van deze zienswijzen zijn nog in behandeling en kunnen het ontwerp nog beïnvloeden. Vandaar dat het bovenstaande ontwerp het Voorlopig Ontwerp betreft.

Op het moment dat alle zienswijzen beantwoord zijn en overige aandachtspunten duidelijk zijn, wordt het Voorlopig Ontwerp omgezet naar het Definitief Ontwerp. Wij gaan u informeren op het moment dat het Voorlopig Ontwerp niet meer gaat veranderen.

Planning

Nu het Voorlopig Ontwerp in beeld is gaan we een aantal aandachtspunten – zoals kabels en leidingen – en ingebrachte zienswijzen onderzoeken. Op het moment dat we eenduidige uitspraken kunnen doen over de uitkomst van de onderzoeken worden eerste de ingebrachte zienswijzen persoonlijk beantwoord. Zoals gezegd is mogelijk dat het ontwerp door deze zienswijzen en uit te zoeken aandachtspunten nog wijzigt. Wij houden u hiervan op de hoogte.