Gemeente Meerssen | blauwe loper

Artikel De Blauwe Loper

In ons huidige klimaat is hevige regenval een steeds grotere zorg. De gemeente Meerssen is daarom één van de gemeenten die deelneemt aan het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Dit houdt in dat we energie steken in het scheiden van regenwater en rioolwater om zo wateroverlast te beperken.

Blauwe loper

Als we regenwater scheiden van vuil rioolwater leggen we hiervoor een apart regenwaterriool aan. Het regenwater uit dit aparte riool moet echter ook weer afgevoerd worden naar een beek of rivier. Om het vervoeren van het regenwater naar de Geul in goede banen te leiden, leggen we de zogenaamde 'Blauwe Loper' aan. Deze Blauwe Loper is de transportleiding van regenwater naar de Geul.

In de eerste fase leggen we de regenwaterriolering aan een gedeelte de Pastoor Dom. Hexstraat en de Hoogveldweg (zie afbeelding). Als dit klaar is leggen we de verbinding aan tussen de Hoogveldweg – via de Sint Josephstraat en de Proost de Beaufortstraat – naar de Geul. 

Blauwe loper

Fase 1 (Pastoor Dominicus Hexstraat en Hoogveldweg)

Omdat bij de aanleg van deze Blauwe loper beide straten moet worden opgebroken, kiezen we ervoor meteen beide straten opnieuw in te richten. Voor deze herinrichting willen wij graag - samen met u - bekijken hoe we de beide straten beter kunnen inrichten, zodat er een goede balans komt tussen stoep, parkeerplaatsen, groen en rijweg.

Is er al een ontwerp?

Een veel gestelde vraag is of er al een ontwerp is. Nee, we hebben nog geen ontwerp. We hebben slechts ideeën om de straten opnieuw in te richten. Daarom is het van belang dat u met ons meedenkt over deze herinrichting. U woont / werkt immers in deze straat. Voor dit doel organiseren we een infobijeenkomst op dinsdag 15 maart 2022 om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip (Pastoor Dominicus Hexstraat 10). Tijdens deze informatieavond geeft de gemeente Meerssen een korte toelichting op de doelstelling van het project en de uitgangspunten. Daarnaast horen wij graag uw ideeën en suggesties voor de herinrichting van beide straten.

Planning

Nadat wij uw wensen en aandachtspunten hebben ontvangen, gaan wij een schetsontwerp maken. We houden – waar mogelijk – rekening met uw wensen, aandachtspunten en suggesties. Wij vragen echter uw begrip dat we wellicht niet aan al uw wensen tegemoet kunnen komen. Nadat het schetsontwerp is gemaakt, organiseren wij een nieuwe informatieavond om het schetsontwerp toe te lichten en aan te geven hoe de verschillende wensen, aandachtspunten en suggesties al dan niet zijn ingevuld.

Vragen?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon: 14 043. Of stuur een e-mail naar: maarten.beks@meerssen.nl