Gemeente Meerssen | Begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Artikel Begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Begraafplaats
De gemeente Meerssen startte dit voorjaar met het ruimen van graven. Het betreft dan graven waarvan de grafrechten zijn verlopen en de rechthebbenden een afstandsverklaring hebben getekend. Ruimen gebeurt vooralsnog alleen bovengronds (we halen alleen de grafbedekking weg). Na enige tijd staakte de aannemer helaas zijn werkzaamheden en gaf de opdracht terug. Dat betekende dat we op zoek moesten naar een nieuwe aannemer. Deze hebben we inmiddels geselecteerd. De nieuwe aannemer hervat begin oktober het bovengronds ruimen van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen Bunde en Meerssen.

Begraafplaatsen met een verzorgder uiterlijk

De gemeentelijke begraafplaatsen voldoen niet meer aan het beeld dat de gemeente de inwoners wil bieden. Daarom heeft de gemeenteraad onlangs gelden beschikbaar gesteld om de begraafplaatsen toekomstbestendig in te richten en op een hoger onderhoudsniveau te gaan beheren. We gaan een nieuwe onderhoudsbestek opstellen. Hierin staat staat hoe vaak we onderhoud plegen. Dit moet vanaf het voorjaar 2024 leiden tot begraafplaatsen met een verzorgder uiterlijk.

 

Inrichtingsvisie begraafplaatsen

Om te bepalen welke capaciteit de begraafplaatsen nodig hebben, is er voor een periode van 40 jaar een berekening uitgevoerd. Hierbij houden we rekening met trends en ontwikkelingen en de bevolkingssamenstelling binnen de gemeente. We hebben een inrichtingsvisie opgesteld. Tijdens inloopavonden in Bunde en Meerssen haalden we wensen en ideeën van inwoners op. Daarnaast hebben inwoners via een (digitale) enquête hun ideeën en mening gegeven. Op basis hiervan maakten we ontwerpvoorstellen voor de begraafplaatsen in Bunde en Meerssen.

 

Uitnodiging informatieavonden ontwerpvoorstel inrichting begraafplaatsen

Binnenkort presenteren we de ontwerpvoorstellen voor de inrichting van deze twee begraafplaatsen. We heten je van harte welkom tijdens een van de onderstaande informatieavonden:

 

  • maandag 9 oktober - aanvang 19.00 uur
    in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen
  • dinsdag 10 oktober - aanvang 19.00 uur
    in Café de Haverput in Bunde.

We horen dan graag jouw bevindingen. Vervolgens gaan we aan de slag met de herinrichting van de begraafplaatsen. We koersen daarbij op start van de werkzaamheden in juni 2024.

 

Meldingen over huidig onderhoud

We krijgen regelmatig meldingen via e-mail, telefoon en social media dat het onderhoud van de begraafplaatsen niet goed is. Dat heeft meerdere oorzaken. Het warme weer in combinatie met regen zorgt ervoor dat onkruid veel sneller groeit (zeer groeizame periode). Daarnaast is het moeilijk om de verouderde grindpaden zonder chemische bestrijdingsmiddelen (verboden!) op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Tot slot kan de aannemer door onder andere personeelstekort en ziekteverzuim niet alle noodzakelijke werkzaamheden tijdig uitvoeren.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact op met ons Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of mail: begraafplaatsenadministratie@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------

Veelgstelde vragen en antwoorden

Welke graven worden geruimd?

De graven die geruimd worden, zijn aangegeven met een piketpaaltje. Voor deze graven liepen de grafrechten af en hebben de rechthebbenden een afstandsverklaring ondertekend. Een lijst van de graven die geruimd worden, kun je hier bekijken:

Dit zijn pdf-bestanden. Kunt u deze bestanden niet lezen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wat wordt er op dit moment geruimd? 

Op dit moment worden alleen gedenktekens geruimd. Door inklinken van de bodem zijn er laagten onder de gedenksteen ontstaan die aangevuld moeten worden met grond. Het aanvullen van deze laagte onder de gedenksteen gebeurt zo snel mogelijk na het verwijderen van de gedenksteen.

Wat gebeurt er eigenlijk na het ruimen? Wat wordt er gedaan met de grafstenen etc? 

De rechthebbenden hebben de mogelijkheid gekregen de gedenksteen of onderdelen van de gedenksteen in overleg met de beheerder af te halen. Bovengrondse delen worden afgevoerd naar een erkend puin/beton recyclingbedrijf.

Wat gebeurt er met de overblijfselen zelf (kist en stoffelijk overschot)?

Ondergronds ruimen van graven is op dit moment niet aan de orde! We ruimen nu alleen de gedenkstenen.
Het ondergronds ruimen van graven gebeurt pas als er behoefte is aan nieuwe graven of als dit noodzakelijk is. Bij het ondergronds ruimen worden de stoffelijke resten van overledenen volledig opgegraven. Deze worden vervolgens geplaatst in een verzamelgraf op de begraafplaats. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en waardig. Na het ondergronds ruimen van een graf kan deze plaats opnieuw worden uitgegeven.

Wat wordt er gedaan om bezoekers van de begraafplaatsen zo min mogelijk te confronteren met stoffelijke overschotten? 

Op dit moment ruimen we géén graven ondergronds. Bij ondergronds ruimen wordt het vak volledig afgezet om het zicht op de werkzaamheden voor omstanders te ontnemen.

 

Schetsontwerpen  

 

 

Presentaties bregraafplaatsen informatie-avond

Presentie begraafplaats Meerssen 

Presentatie begraafplaats Bunde

 

 

 

 


Relevante documenten en links