Gemeente Meerssen | Limburg wil thuis bieden voor vluchtelingen

Nieuwsbericht Limburg wil thuis bieden voor vluchtelingen

Gepubliceerd op: 29 maart 2022 12:40

Veiligheidsregio's logo
Bericht van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Noord-Limburg

Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen zetten Limburgse gemeenten vooral in op oplossingen voor de langere termijn. Daarnaast werken diverse hulporganisaties, gemeenten en andere partners hard samen om vluchtelingen zo snel als mogelijk mee te laten doen in onze samenleving. Zo zijn in de afgelopen week de eerste Oekraïense kinderen naar school gegaan en worden steeds meer tijdelijke plekken vervangen door opvanglocaties met betere basisvoorzieningen, waar mensen langer kunnen verblijven.

Een veilige plek en meedoen in de maatschappij

Het zorgen voor een veilige plek voor mensen die uit een verschrikkelijke situatie komen, staat voorop bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Naast de zorg voor opvangplekken zetten gemeenten stappen om vluchtelingen mee te laten doen in de samenleving. Dit doen ze samen met partners. Zo worden er vanuit gemeenten en verenigingen sportactiviteiten georganiseerd. Ook gaan vrijwilligers samen met de vluchtelingen naar het gemeentehuis of stadskantoor. Vluchtelingen die zijn ingeschreven mogen dan werken en kinderen kunnen naar school. Antoin Scholten, voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord: "Vluchtelingen moeten echt mee kunnen doen in onze maatschappij. Kinderen moeten kind kunnen zijn en leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten. Dat is waar we het samen voor doen."

Registratie

Om in aanmerking te komen voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg en werk moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. De gemeente doet dat zodra mensen worden opgevangen in een van de gemeentelijke opvanglocaties. Inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen, moeten de inschrijving zelf regelen. Annemarie Penn-te Strake, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg: "Het is hartverwarmend dat onze inwoners een veilig thuis bieden aan mensen die dat nu zo hard nodig hebben. Zij kunnen samen met hen een afspraak maken bij hun gemeente om hen te registreren. Op die manier komen ze in aanmerking voor gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen. Zo kunnen ze ook écht meedoen."

Extra opvangplaatsen vragen tijd

Waar in de afgelopen week het aantal opgevangen Oekraïners ruim is verdrievoudigd - rond de 1.500 vluchtelingen hebben nu via de gemeentes een onderkomen in Limburg gevonden - gaat de zoektocht naar langdurige opvang onverminderd door. Geen eenvoudige opgave, zo is ook in het landelijke beeld terug te zien.

Voor Limburg betekent dit dat het aantal opvangplekken in de komende weken langzamer toeneemt. Dit komt omdat de Limburgse gemeenten vooral inzetten op oplossingen voor de langere termijn. Ook gaan enkele eerdere noodopvanglocaties op termijn vervallen. Vluchtelingen die daar verblijven, moeten dus opnieuw ondergebracht worden op locaties waar ze langere tijd kunnen verblijven. Hiervoor worden op korte termijn kantoorpanden en oudere leegstaande panden omgebouwd. Hierbij is aandacht voor tenminste de basisvoorzieningen, zoals toiletten, stroom en een keukenblok. Ook wordt er bij deze plekken nadrukkelijk gekeken naar de veiligheid.

Meer informatie

Mensen die vluchtelingen willen helpen of meer informatie willen, kunnen kijken op refugeehelp.com of op de website van hun gemeente of de rijksoverheid.