Nieuwsbericht Weg- en rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg Geulle

Publicatiedatum: 21 maart 2016 13.35 uur

De gemeente Meerssen voert momenteel weg- en rioleringswerkzaamheden uit aan de Snijdersberg en Moorveldsberg in Geulle. De wegwerkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt en het plaatselijk vervangen van de goot. De rioolwerkzaamheden bestaan uit het vervangen van alle kolken, putdeksels, huis- en kolkaansluitingen en het aanbrengen van een relining in de riolering. Relinen van het riool is het aanbrengen van een kunststof kous aan de binnenzijde van het riool. Deze kous wordt hard en vormt een nieuwe rioolbuis. Het voordeel van deze methode is dat het bestaande riool niet hoeft te worden opgebroken.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden kan overlast ontstaan door stof, geluid en trillingen. De aannemer sluit het weggedeelte waaraan gewerkt wordt af voor het verkeer. Woningen kunnen hierdoor enkele dagen niet of moeilijk bereikbaar zijn per auto. Hierover ontvangen de bewoners bericht van de aannemer. De hulpdiensten zijn van de planning van de werkzaamheden op de hoogte en weten vanaf welke kant de straat bereikbaar is.

Omleiding verkeer

Als er gewerkt wordt aan de Moorveldsberg kan het lokale verkeer omrijden via de Snijdersberg en omgekeerd. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Slingersberg.

De werkzaamheden zijn - afhankelijk van het weer - rond de bouwvak 2016 afgerond.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).