Gemeente Meerssen | Verwijderen asbest achterterrein Pletsmolen

Nieuwsbericht Verwijderen asbest achterterrein Pletsmolen

Gepubliceerd op: 29 juni 2021 16:40

Op het achterterrein van de Pletsmolen worden maatregelen genomen tegen wateroverlast. In verband met deze maatregelen is er onlangs gewerkt in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is asfalt verwijderd en zijn bodemonderzoeken gedaan. Bij deze werkzaamheden zijn stukken asbest aangetroffen. Deze liggen verspreid over het achterterrein. Op maandag 5 juli start een gespecialiseerd bedrijf met het opruimen van de asbeststukken.

Asbest kán gevaarlijk zijn als het flink verweerd / beschadigd is. Dan kunnen vezeltjes afbrokkelen die zich via de lucht verspreiden. Gezondheidsrisico's van asbest worden veroorzaakt door inademing van losse asbestvezels. In het milieu komt dagelijks een zeer kleine hoeveelheid asbestvezels in de buitenlucht voor. Iedereen ademt dus een kleine hoeveelheid asbestvezels in gedurende zijn/haar leven.

Bij het achterterrein van de Pletsmolen gaat het om relatief onbeschadigde stukken asbest (nauwelijks verweerd) die te groot zijn om in te ademen of zich via de lucht te verspreiden.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Voor de werkzaamheden hebben we het gespecialiseerde bedrijf MDM ingeschakeld. Zij starten op maandag 5 juli met de opruimwerkzaamheden. 

Informatie

Direct omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen voor een inloopbijeenkomst waar zijn vragen kunnen stellen.

Op de projectpagina op deze website vindt u veelgestelde vragen en antwoorden terug. Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of via e-mail: info@meerssen.nl.

Op deze website kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. U ontvangt nieuws en informatie van de gemeente Meerssen dan wekelijks in uw mailbox.

Projectpagina