Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)

Gepubliceerd op: 04 november 2019 11:25

Overkluizing watervalderbeek
Achter de panden Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. Bij recente inspectie heeft de gemeente geconstateerd, dat de overkluizing in slechte staat verkeert. Op korte termijn is renovatie nodig en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beek via de Stationstraat. De werkzaamheden zijn enkele weken geleden gestart. We willen de werkzaamheden namelijk vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag kunnen afronden. Uitgangspunt: zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum. Wij houden u van de voortgang op de hoogte met een speciale projectpagina op deze website

 

Wat is er afgelopen week gedaan?

Ruim een week geleden is de betonvloer van de overkluizing Watervalderbeek gestort. Het aanbrengen van de nieuwe vloer ging voorspoedig. Op vrijdagmiddag 25 oktober kon het kruispunt Gasthuisstraat-Beekstraat weer open. Afgelopen week zijn we gestart met het opsporen en markeren van gaten en holle ruimtes aan de buitenzijde van de overkluizing. Op donderdag 31 oktober zijn we begonnen met het injecteren van deze holle ruimtes met cement, zodat de betonnen overkluizing wordt hersteld. Het is op dit moment onduidelijk hoelang deze werkzaamheden duren. Dat is afhankelijk van het aantal en de grootte van de ruimtes die gevuld moeten worden.

Wat gaat er nog gebeuren?

Het laatste onderdeel van fase 1 is het aanbrengen van de nieuwe buis in de overkluizing en het vullen van de ruimtes tussen de nieuwe buis en de wand van de overkluizing. In verband met de levertijd van de buis vinden deze werkzaamheden medio november plaats. Tijdens de werkzaamheden van het aanbrengen van de buis kunt u enige stoom waarnemen bij het werkterrein (ter hoogte van achterzijde Stationstraat 17). Wij houden u op de hoogte wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden.

Voorbereiding fase 2

Door de renovatie van de overkluizing wordt de afvoercapaciteit kleiner. Om de benodigde afvoercapaciteit bij extreme neerslag te kunnen garanderen, wordt extra afvoer gerealiseerd via een nieuwe ondergrondse buis in de Stationstraat. Daarvoor is nodig om de Stationstraat open te breken. Deze werkzaamheden vinden plaats van januari t/m maart 2020. De afgelopen weken hebben we al diverse werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiden op fase 2. Zo zijn op diverse plekken proefsleuven gegraven om vast te stellen waar kabels en leidingen liggen. Ook zijn grondonderzoeken uitgevoerd. Meer informatie over fase 2 volgt.

Projectpagina Overkluizing Watervalderbeek