Gemeente Meerssen | Update werkzaamheden regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen / Watervalderbeek

Nieuwsbericht Update werkzaamheden regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen / Watervalderbeek

Gepubliceerd op: 10 februari 2022 15:20

Voorbereidende werkzaamheden regenwaterbuffer Pletsmolen/Watervalderbeek
Afgelopen week is Kurvers Wegenbouw begonnen met de eerste werkzaamheden voor de regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen/Watervalderbeek. Dit waren vooral voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van groen, archeologisch onderzoek, de aanleg van een toerit vanaf Op de Beukel (foto) en het inmeten van de werkzaamheden. Deze voorbereidingen zijn bedoeld om daarna de aanleg van de buffer vlot te laten verlopen.

Watervalderbeek tijdens de uitvoering

Het water in de Watervalderbeek kan tijdens de aanleg van de buffer en de verlegging van de Watervalderbeek te allen tijde zijn weg vinden naar de Geul.

Planning

Komende week zijn de werkzaamheden beperkt. De week erna start de aannemer met het uitgraven van de buffer. De buffer krijgt dan snel vorm. Naar verwachting zijn we eind maart klaar met de aanleg van de regenwaterbuffer. De bomen worden dan in het najaar geplant, omdat ze dan een betere groeistart kunnen maken.