Gemeente Meerssen | Update project Kanjel en Gelei: werkzaamheden en verkeersdrukte

Nieuwsbericht Update project Kanjel en Gelei: werkzaamheden en verkeersdrukte

Gepubliceerd op: 25 januari 2021 16:45

De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. Deze beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Er is veel slib op de bodem van de beken en vijvers opgehoopt. Daardoor stroomt het water minder goed door de beken. Bij hevige regenbuien kunnen de beken en vijvers overstromen. Daarom heeft Waterschap Limburg, in samenwerking met de gemeenten Maastricht en Meerssen, de opdracht gegeven om slib te verwijderen, nieuwe waterbuffers aan te leggen en een deel van de beken om te leiden. Zo verdelen we het water beter tussen de beken en vijvers en wordt het water schoner. In dit artikel leest u meer over de werkzaamheden en de gevolgen voor de omgeving.

Voorbereidende werkzaamheden afgerond

De aannemingscombinatie Janssen group en Den Ouden groep hebben inmiddels voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het snoeien van de begroeiing langs de Kanjel en Gelei. De komende weken gaan zij aan de slag met het verwijderen van slib uit de landgoederenvijvers.

Kanjel en gelei
Foto links: inmeten van de waterbodem. Foto rechts: snoeien langs de waterloop.

Vanaf 3e week januari: werkzaamheden bij Villa Kanjel

De werkzaamheden starten in de derde week van januari bij villa Kanjel. Een kraan op een tijdelijke dam schept het slib uit de vijver. Daarna verplaatsen de aannemers het slib naar de Ankerkade met waterdichte vrachtwagens. Boten voeren vanaf daar het slib af. De aannemer verwacht dat deze werkzaamheden drie weken duren.

In februari: werkzaamheden Buitengebied Vaeshartelt

In februari gaan de werkzaamheden verder in buitengebied Vaeshartelt. De vijver in dit gebied maken we in twee delen schoon. Eerst verwijdert een kraan het slib aan de kant van de weg 'Weert'. Tijdelijk is dan maar één rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars zorgen voor de verkeersveiligheid. Daarna maken we de andere kant van de vijver schoon. Ook hier voeren we het slib af naar de Ankerkade.

Werkzaamheden Villa Kruisdonk

Na de werkzaamheden in buitengebied Vaeshartelt, start het verwijderen van slib bij Villa Kruisdonk. Hier zijn nu de voorbereidende werkzaamheden bezig.

Verkeersdrukte! 

Houdt u rekening met meer verkeersdrukte op de Mariënwaard, Nieuwe Limmelderweg en de Fregatweg door de werkzaamheden.

Vragen? 

Bel of mail gerust als u vragen heeft. Bastiaan van den Brink is de omgevingsmanager van de aannemer. Hij helpt u graag verder. Bastiaan is bereikbaar via HerinrichtingKanjel&Gelei@denoudengroep.com of telefoon 06-20361314.