Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Update passeervak Noord Julianakanaal

Gepubliceerd op: 29 oktober 2018 12:30

Passeervak Noord JulianakanaalRijkswaterstaat verruimt het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar en andere scheepvaart veilig kunnen passeren. Onderdeel van dit project is de realisatie van Passeervak Noord in het Julianakanaal. De realisatie van Passeervak Noord wordt uitgevoerd door Van den Herik-Sliedrecht. Op dit moment is 2/3 van de in totaal 1 kilometer lange kanaalverbreding afgerond.

Passeervak Noord

De kanaalverbreding ter hoogte van Elsloo wordt in drie fases uitgevoerd binnen een tijdelijke bouwkuip. Per fase realiseren we een droog werkvak van ongeveer 330 meter. Op dit moment is de 2e fase afgerond en wordt de 3e en laatste fase uitgevoerd. Op deze pagina vindt u een aantal foto's van werkzaamheden die door Van den Herik Sliedrecht worden uitgevoerd. Hierop kunt u goed zien hoe de bodembescherming wordt aangebracht. De nieuwe kanaalbodem krijgt een bodembescherming. We brengen waterbouwstenen aan die met beton worden vastgelegd.

Passeervak Noord Julianakanaal

Mogelijke hinder

Tijdens de werkzaamheden zal het Jaagpad dat over de dijk loopt, afgesloten blijven totdat de werkzaamheden zijn afgerond. De komende periode worden de damwanden in het 3e werkvak verwijderd waarmee ook deze fase wordt afgerond. Ondanks dat in de nabije omgeving van het werkterrein geen bebouwing aanwezig is, kunnen de bewoners van de gemeente Stein mogelijk wat geluidsoverlast van het aanbrengen van de damwanden ervaren. Na het verwijderen van de damwanden kan de nieuwe kanaaldijk worden voorzien van een nieuw jaagpad, worden er nieuwe bomen aangeplant en wordt de Westelijke Kanaalweg ter plaatse van het passeervak voorzien van een nieuwe laag asfalt.