Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Uitnodiging informatiebijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum

Gepubliceerd op: 21 november 2019 12:55

Overkluizing Watervalderbeek
In Meerssen-Centrum wordt gewerkt aan herstel en verlegging van de overkluisde Watervalderbeek. De werkzaamheden hebben gevolgen voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum. Begin oktober hebben wij u over de noodzaak en de aard van de werkzaamheden geïnformeerd. Het is de bedoeling om de werkzaamheden voor het seizoen van mogelijk extreme neerslag te kunnen afronden.

Uitvoering gebeurt in twee fasen:

1e fase: renovatie overkluizing en inbrengen nieuwe buis (oktober-december)
2e fase: gedeeltelijke verlegging ondergrondse beekverloop (januari-maart) 

Afronding 1e fase in zicht

In de afgelopen weken zijn er diverse werkzaamheden voor het herstellen van de Watervalderbeek afgerond. De situatie rondom de overkluizing van de Watervalderbeek is daarmee gestabiliseerd. In de week voor Sinterklaas (25 t/m 29 november) worden de werkzaamheden aan de overkluizing afgerond (inbrengen nieuwe buis in de bestaande overkluizing). Deze werkzaamheden worden buiten het zicht uitgevoerd, zodat hier geen extra hinder ontstaat voor het verkeer. Als laatste moeten dan de holle ruimtes tussen de bestaande overkluizing en de nieuwe buis worden opgevuld met beton. Om u tijdens de Sinterklaasweek op uw gemak en gezellig te kunnen laten shoppen, voeren wij deze werkzaamheden pas vanaf 9 december uit. Het vullen van de holle ruimtes tussen de bestaande overkluizing en de buis geeft geen extra hinder voor het verkeer. 

Zet alvast in uw agenda: dinsdag 3 december informatieavond

Op dinsdag 3 december 2019 praten wij u tijdens een informatiebijeenkomst graag bij over de stand van zaken en het vervolg van de werkzaamheden in Meerssen-Centrum. Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Wij tonen dan ook de eerste beelden van het ontwerp van de extra ondergrondse leiding voor de Watervalderbeek door de Stationstraat en kruising Beekstraat-Stationstraat. Aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar!

Aanpassingen tijdens de werkzaamheden

Aannemer en gemeente proberen alles in één keer goed te doen. Ondanks dat komt het voor dat de situatie toch beter kan. Dankzij meldingen van bewoners, ondernemers, fietsers, minder validen en alle andere belanghebbenden wordt de situatie rondom de werkzaamheden steeds verbeterd. Als voorbeelden zijn te noemen: het maken van de groene routeborden voor winkelpubliek,  het aanpassen van de tijdelijke verkeerlichten zodat fietsers van uit de Kerksteeg het verkeerslicht niet missen en het verplaatsen van het stoplicht voor de fietsers op de hoek Bunderstraat-Stationstraat om rollators, rolstoelen en kinderwagen veilig te kunnen laten passeren. Deze verbetering komen tot stand doordat u ons daarbij helpt door alert en kritisch te blijven.

Daarvoor hartelijk dank!