Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Tijdelijke verkeerssituatie omgeving Kindcentrum Meerssen

Gepubliceerd op: 10 juli 2018 09:35

logo's bij elkaar

De herinrichtingswerkzaamheden rond het nieuwe Kindcentrum De Wereldster in Meerssen duren naar verwachting tot eind september 2018. Tot dan is onder andere de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en de Charles Eijckstraat niet toegankelijk voor autoverkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, treffen we tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op 1 juni 2018 is het nieuwe Kindcentrum overgedragen aan het schoolbestuur INNOVO en de gemeente. Momenteel wordt het gebouw ingericht. Aan het begin van de zomervakantie verhuizen de basisscholen De Gansbeek en Op 't Hwagveld en de andere gebruikers naar het nieuwe gebouw. Bibliotheek Meerssen opent op 13 augustus 2018 haar deuren op de nieuwe locatie. Kindcentrum De Wereldster doet dit bij begin van het nieuwe schooljaar op 20 augustus 2018.

Momenteel is de herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum in volle gang. De bouw van het Kindcentrum liep enkele maanden vertraging op. Omdat de werkzaamheden van de bouwaannemer en herinrichtingsaannemer elkaar te veel beperkten, moesten we in april besluiten de herinrichtingswerkzaamheden tijdelijk stop te zetten totdat de bouw klaar was. De bouw is in mei afgerond.

Door deze vertraging is de herinrichting van de omgeving nog niet helemaal klaar als het nieuwe Kindcentrum haar deuren opent. De Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en de Charles Eijckstraat is in augustus-september nog niet toegankelijk voor auto- en fietsverkeer. We verwachten dat de herinrichting - met uitzondering van het groen - eind september 2018 klaar is.

Het verkeer kan tot dan nog geen gebruikmaken van het uiteindelijke verkeersplan voor het nieuwe Kindcentrum. In overleg met de gebruikers van Kindcentrum De Wereldster en de Bibliotheek Meerssen hebben we daarom een tijdelijk verkeersplan gemaakt om het verkeer in goede banen te leiden tot de werkzaamheden helemaal afgerond zijn.

Wij vragen hierbij uw medewerking!

Het is belangrijk dat iedereen dit verkeersplan respecteert, zodat de veiligheid van de omgeving van het Kindcentrum kan worden gewaarborgd. Wij vragen u zoveel mogelijk lopend en op de fiets naar het gebouw te komen. Ouders/verzorgers hebben afgelopen week een brief ontvangen over de verkeersmaatregelen. Omwonenden ontvingen afgelopen week een bewonersbrief.

Denk aan de veiligheid van de kind(eren) en andere weggebruikers!

Kindcentrum tijdelijke verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

We nemen de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

Parkeren / halen en brengen Hoogveldweg/Kerkplein
Op het Kerkplein richten we een parkeerplaats in voor ouders die hun kind(eren) komen brengen en halen. In- en uitrijden voor deze parkeerplaats is via de Hoogveldweg. Medewerkers en bezoekers van de bibliotheek kunnen hier ook parkeren.

Tijdelijke 'Zoen & Zoef'-zone Pastoor Dom. Hexstraat
In de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Hoogveldweg en Charles Eijckstraat richten we een tijdelijke zoen & zoef-zone in. Auto's kunnen hier kort stoppen om de kinderen uit te laten stappen. De kinderen kunnen vervolgens veilig en zelfstandig naar het gebouw lopen. We stellen een (tijdelijk) parkeerverbod in op deze plek.

Parkeren voor mindervaliden
In de Pastoor N. de Reimsstraat richten we vier tijdelijke parkeerplaatsen in voor minder validen.

Aanrijroutes autoverkeer
De adviesroute voor auto's is als volgt: Bunderstraat, Oranje Nassaustraat, Pastoor Dom. Hexstraat naar de parkeervoorziening op het Kerkplein. Vervolgens kan men via de Charles Eijckstraat weer het gebied uitrijden. In de relatief smalle Oranje Nassaustraat stellen we tijdelijk éénrichtingsverkeer in, zodat het niet mogelijk is vanaf de Pastoor Dominicus Hexstraat deze straat in te rijden.

Routes voetgangers en fietsers
U kunt het Kindcentrum veilig bereiken via de trottoirs vanaf de Charles Eijckstraat en vanaf de Pastoor N. de Reimsstraat via het pad langs de gymzaal.

Omdat de aannemer werkzaamheden uitvoert rond gemeenschapshuis De Stip kunt u ivm de veiligheid niet vanaf die zijde (Pastoor N. Creftenstraat/Pastoor N. de reimsstraat) het gebied in komen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl