Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Rioleringswerkzaamheden Veeweg-Herkenberg-Korte Raarberg

Gepubliceerd op: 30 april 2019 14:25

werk in uitvoering
Het riool in een deel van de Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg in Meerssen is aan vervanging toe. In februari zijn de werkzaamheden gestart. De uitvoering vindt plaats in fasen. De stand van zaken ...

Herkenberg

De werkzaamheden aan de Herkenberg vorderen gestaag. De grote rioolbuizen voor de waterbuffer liggen op hun plek en zijn bijna afgedekt. Aan omliggende wegen werkt de aannemer ondertussen door. De komende weken brengt de aannemer trottoirbanden en kantlagen aan en vinden bestratingswerkzaamheden plaats. Op 9 mei brengen we het eerste asfalt aan. De Herkenberg is dan volledig afgesloten. Daarnaast vinden er boorwerkzaamheden plaats onder rotonde Volderstraat / Herkenberg. Vervolgens zijn er nog enkele afrondende werkzaamheden. De asfaltdeklaag en wegmarkeringen brengen we later aan.

Veeweg

De werkzaamheden aan de Veeweg hebben door omstandigheden een tijdje stil gelegen. Komende weken hervatten we de afrondende werkzaamheden. Daarnaast voert de aannemer in week 19 onderhoudswerkzaamheden uit aan het brugdek van de brug over de Geul. Hiervoor is de weg de hele week afgesloten ter hoogte van de brug. Woningen aan de zuidzijde zijn bereikbaar via de Overste Breulweg.  Op 8 mei brengen we de asfaltdeklaag aan. Dan is de Veeweg volledig afgesloten vanaf de Herkenberg/Parallelweg tot aan de onderdoorgang bij de snelweg. Over enkele weken staat de boring van het riool onder het spoor op de planning. Ook dan is de Veeweg afgesloten. Na afronding van alle werkzaamheden stellen we de weg weer helemaal open.

Korte Raarberg

De komende weken vinden afrondende werkzaamheden plaats van de nutsbedrijven in het onderste deel van de Korte Raarberg (tussen rotonde en splitsing Synagogeplantsoen. In week 20 en 21 vinden rioleringswerkzaamheden plaats in dit gedeelte. Dit deel blijft dan volledig afgesloten voor alle verkeer. Met ingang van week 24 breken we het asfalt open op de rest van de Korte Raarberg en vervangen dit door tijdelijke elementenverharding. Vervolgens gaan de nutsbedrijven hier hun werkzaamheden verrichten.

Bewoners worden over de werkzaamheden en fasering door middel van bewonersbrieven op de hoogte gehouden door de aannemer.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl