Nieuwsbericht Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar

Publicatiedatum: 25 oktober 2016 12.30 uur

Werk in uitvoering
Van maandag 31 oktober t/m woensdag 23 november voert gemeente Meerssen werkzaamheden uit aan  de Humcoverstraat, Op de Beukel, Raar en de rotonde Vogelzang-Kuileneindestraat -Lange Raarberg-Op de Beukel.  De werkzaamheden vinden plaats van 07.00-17.00 uur. Tijdens de uitvoering moet u rekening houden met geluidshinder en beperkte bereikbaarheid.

Planning

Maandag 31 oktober t/m dinsdag 8 november:
Aanpassing kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
Op de kruising Humcoverstraat-Op de Beukel verwijderen we het witte klinkervak. Tijdens deze werkzaamheden zullen verkeerslichten het doorgaande verkeer op de Humcoverstraat regelen. Op de Beukel is dan afgesloten voor alle verkeer.

Zaterdag 5 en zondag 6 november:
Vervangen asfalt Raar
Tijdens dit weekend vervangen we de asfaltdeklaag op Raar. Raar is dan afgesloten voor alle verkeer (inclusief fietsers).

Maandag 7 november t/m vrijdag 11 november:
Vervangen asfalt Op de Beukel en rotonde
Op de rotonde en Op de Beukel vervangen we het asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn Op de Beukel en de rotonde afgesloten voor alle verkeer. Woningen en percelen zijn bereikbaar voor omwonenden. Behalve op donderdag 10 november. Dan brengen we de nieuwe asfaltdeklaag aan.

Maandag 14 november t/m woensdag 23 november:
Aanpassen fietspaden rotonde
De fietspaden bij de rotonde worden aangepast.Het fietsverkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Omleidingsroutes worden aangegeven door middel van borden.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl