Nieuwsbericht Nieuwe openbare verlichting

Publicatiedatum: 19 juli 2016 13.35 uur

In 2014 is door de Raad het beleids- en beheerplan Openbare verlichting vastgesteld. Hierin is gekozen om over te stappen op LED-verlichting, dat deze uit oogpunt van veiligheid dimbaar moet zijn en dat uit kostenoverwegingen de bestaande verlichting geleidelijk vervangen gaat worden (zo veel mogelijk per gehele straat). In 2015 is het beleidsplan vertaald naar een uitvoeringsplan (waar en wanneer wordt de verlichting vervangen). Omdat de bestaande armaturen niet (allemaal) geschikt zijn voor LED-verlichting is er ook een keuze gemaakt voor nieuwe armaturen. Deze keuze is gemaakt  in samenspraak met o.a. de rayonarchitect (welstand), een vertegenwoordiging van de buurtnetwerken, Milieudefensie, IVN en het duurzaamheidsplatform. Bij de keuze van de armaturen is rekening gehouden met de vormgeving in relatie tot de locatie en de ruimtelijke context  (woongebieden, doorgaande wegen, binnen en buiten de bebouwde kom en historische gebieden).

Nieuwe dimbare LED-verlichting

De bestaande verlichting zal dus vervangen worden door energiezuinige LED-verlichting. Deze lampen hebben een lager energieverbruik en gaan langer mee. Daarnaast zal de LED-verlichting gedimd gaan worden. Op dit moment wordt de verlichting in Meerssen 's avonds na 23.00 om en om uitgedaan. Door de verlichting te dimmen in deze periode wordt het licht gelijkmatiger uitgestraald hetgeen weer beter is voor de sociale- en verkeersveiligheid.

Het vervangen zal in fases gaan gebeuren. In 2016 ligt de nadruk op die wegen waar de verlichting ouder is dan 20 jaar. Vanaf 2017 zal verlichting worden vervangen welke tussen de 18 en 20 jaar oud is. Er zal zoveel mogelijk werk met werk worden gemaakt, dat wil zeggen daar waar sprake is van reconstructies van wegen of  rioleringswerkzaamheden zal ook de verlichting worden vervangen.

In diverse straten in Rothem is de openbare verlichting gelijktijdig met verrichtte rioleringswerkzaamheden al vervangen en de afgelopen weken  zijn in Geulle de Moorveldsberg, Cruisboomveld, de Drossaertstraat, Schepenstraat en Schoutstraat van nieuwe verlichting voorzien.

De komende maanden zal in de volgende straten de verlichting nog vervangen worden:
Geulle aan de Maas:Kerkplein (nostalgische verlichting).
Bunde: Meerstraat, Geulstraat, Maasstraat, Steinstraat, In de Winkel, Burchtstraat, Papenweg, Lindenlaan, Kersenlaan, Geulhout (incl. p-plaats).
Weert: Weerterveld.
Meerssen: Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat, Vauwerhof, Eijsendaalweg.
Ulestraten: Humcoven.

Zonne-energie verlichting

In de Veeweg heeft de gemeente sinds een half jaar een lichtmast op zonne-energie op proef staan. Indien dit bevalt kan dit een goed alternatief zijn op die locaties waar beperkte lichtopbrengst gewenst is en er geen kabels en leidingen in de nabijheid aanwezig zijn.

Dynamische verlichting

In samenwerking met de gemeente Maastricht is de gemeente Meerssen voornemens om de Oude Steeg in Rothem te voorzien van dynamische verlichting. De Oude Steeg, de verbindingsweg tussen Rothem en Weert, is sinds kort afgesloten voor doorgaand autoverkeer en hierdoor nog alleen toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. Dynamische verlichting is een passende oplossing voor deze weg vanwege de natuurlijke omgeving  en het feit dat een gedeelte van de Oude Steeg zich in een vliegroute van vleermuizen bevindt. De verlichting is dynamisch doordat deze voorzien is van een radarsysteem dat de verlichting alleen laat branden  als er (brom)fietsers of voetgangers passeren. Na enkele minuten gaat de verlichting weer uit. Ook is  de kleur van de lampen  vleermuisvriendelijk. Door deze combinatie van innovatieve technieken verstoort de verlichting de omliggende natuur zo min mogelijk en kunnen (brom)fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk gebruik maken van de weg.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl