Nieuwsbericht Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 08 november 2016 12.55 uur

In 2014 stelde de gemeenteraad het beleids- en beheerplan Openbare verlichting vast. De gemeente gaat de openbare verlichting stapsgewijs vervangen door dimbare LED-verlichting. Het voordeel hiervan is dat de lampen ´s nachts niet meer om en om uitgaan, maar allemaal worden gedimd. Dat is veiliger. De LED-lampen gebruiken bovendien minder energie en gaan langer mee.

Vervanging armaturen

Niet alle armaturen (bovenste gedeelte van de lantaarnpaal) zijn geschikt voor LED-verlichting. Daarom vervangen we ook de armaturen. Deze keuze is gemaakt in overleg met o.a. de rayonarchitect (welstand), een vertegenwoordiging van de buurtnetwerken, Milieudefensie, IVN en het duurzaamheidsplatform. Bij de keuze voor de armaturen hebben we rekening gehouden met de omgeving waarin de straatverlichting staat. Karakteristieke dorpskernen of historische gebieden krijgen bijvoorbeeld andere armaturen dan doorgaande wegen, of buiten de bebouwde kom.

Uitvoering in fasen

In verband met de kosten gebeurt de vervanging van de verlichting in fasen. We vervangen de lampen bijvoorbeeld per straat. Waar en wanneer de verlichting precies vervangen wordt, staat in het uitvoeringsplan. In 2016 ligt de nadruk op die wegen waar de verlichting ouder is dan 20 jaar. In 2017 vervangen we de verlichting die tussen de 18 - 20 jaar oud is. We combineren dit zoveel mogelijk met eventuele andere werkzaamheden in straat (bijvoorbeeld weg- of rioleringswerkzaamheden).

We zijn al gestart ...

Diverse straten in Rothem, Geulle, Geulle aan de Maas en Bunde vervingen we de afgelopen weken al de openbare verlichting.

Planning

Deze en komende weken krijgen de volgende straten nieuwe verlichting:

Bunde: Meerstraat, Geulstraat, Maasstraat, Steinstraat, In de Winkel, Burchtstraat, Papenweg, Lindenlaan, Kersenlaan, Geulhout (inclusief p-plaats).
Weert: Weerterveld.
Meerssen: Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat, Vauwerhof, Eijsendaalweg.
Ulestraten: Humcoven.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC),  tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl