Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en Kruising Humcoverstraat - Op de Beukel

Publicatiedatum: 07 juli 2016 08.00 uur

De gemeente Meerssen wil eind 2016 / begin 2017 groot onderhoud verrichten aan diverse wegen. Bij Raar willen we de asfaltdeklaag vervangen en brengen we plaatselijk grastegels aan in de bermen. Verder zal van de rijweg en de rotonde Op de Beukel het asfalt vervangen worden en zal het dubbelzijdige rijwielpad naast de rotonde verbreed worden. Tot slot willen wij bij de kruising Op de Beukel - Humcoverstraat de witte overrijdbare geleider aanpassen.

Uitnodiging inloopavond

Op woensdag 13 juli 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in café/zaal Ghijsen, Raar 15 in Meerssen. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen. U krijgt informatie over de (onderhouds)werkzaamheden  en er zijn tekeningen te zien. Uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl