Gemeente Meerssen | Herinrichting Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat: een update

Nieuwsbericht Herinrichting Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat: een update

Gepubliceerd op: 24 september 2020 12:30

Sint Catharinastraat
De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. De omwonenden hebben hier inmiddels een bewonersbrief over ontvangen. Hieronder volgt een korte update.

Onderzoek

Sinds juni zijn diverse onderzoeken uitgevoerd aan de Sint Catharinastraat. Om tot duurzame oplossingen voor de toekomst te komen is echter meer onderzoek nodig. Onderzoek naar onder andere de samenstelling en stabiliteit van de bodem en het gedrag van de rioleringen onder de weg in het gebied tussen de Dorpsstraat en Vliek.
Herinrichting Past. van Eijsstraat
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gedeelte Past. van Eijsstraat. In verband met de praktische uitvoerbaarheid is ten opzichte van de gepresenteerde tekeningen een aantal wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de locaties van de wegversmallingen. De uitvoering van dit gedeelte staat gepland voor de periode oktober-december 2020.

Herinrichting St. Catharinastraat, gedeelte Dorpsstraat-De Sauveurstraat

In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de resultaten van de onderzoeken naar verwachting pas later dit jaar bekend. Hierna kunnen oplossingen voor de klachten en de herinrichting uitgewerkt worden en kunnen we de uitvoeringsvoorbereiding opstarten. Vooralsnog is de start van de uitvoering in dit deel van de St. Catharinastraat voorzien in het voorjaar van 2021. In de tussentijd worden medio oktober/november nog enkele (aanvullende) maatregelen getroffen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten.

Herinrichting St. Catharinastraat, gedeelte De Sauveurstraat-komingang Vliek

In dit gedeelte van de St. Catharinastraat staat een rioolaanpassing op de planning (2021-2022). We onderzoeken op dit moment de mogelijke varianten voor de rioolaanpassing in samenhang met de overige maatregelen in het kader van waterbeheersing. Ook hier worden in de tussentijd medio oktober/november nog enkele (aanvullende) maatregelen getroffen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten.

Rechts voorrang

Afgelopen week hebben we als attentie verhogende maatregel op de kruispunten gele bordjes opgehangen. Dit moet automobilisten er nog eens extra op wijzen dat rechts voorrang heeft.
In de praktijk blijkt namelijk dat veel weggebruikers zich (nog) niet aan deze voorrangsregeling houden. Wij hopen dat hiermee deze situatie wordt verbeterd.

Vrachtwagenverbod

Sinds mei 2020 geldt een inrijverbod voor vrachtauto's en landbouwverkeer in de St. Catharinastraat en Past. van Eijsstraat. Dit is met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ruim vóór de komgrenzen van Ulestraten zijn borden geplaatst om dit inrijverbod aan te kondigen. Op deze manier kan dit verkeer tijdig een andere route kiezen.

Vragen? Suggesties? Meer weten?

Voor meer informatie over het project en het inzien van de tekeningen kunt u kijken op onze projectpagina. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u terecht bij omgevings-manager, Christian Reuls van BLM Wegenbouw. Per mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl of via telefoonnummer 06-83983728.