Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 20 november 2018 10:15

Gladheidsbestrijding
De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Gladheid ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, door condensatie en als sneeuw of ijzel aan de orde is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig bij winters weer!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid

De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!

Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, vragen wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal drie meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, worden bepaalde wegen niet meer in de strooiroute opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

  • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmansstraat, Klein Berghemmerweg.
  • Geulle: Moorveldsberg
  • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
  • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen

Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met planten in tuinen die aan de weg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan te passen aan de rijwegbreedte. Scherm dan ook tijdig uw planten (met name de wortels) af. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij winters weer moeten we strooien in verband met de veiligheid op de weg.

DRINGENDE OPROEP – houd uw stoep sneeuw en ijsvrij!

Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te houden. Met name ouderen en buurtbewoners die slecht ter been zijn, zullen u hiervoor dankbaar voor zijn.

Gladheid
Blijf opletten bij winterweer!

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt, kan het glad zijn door bijvoorbeeld bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl 

-----------------------------------------------------------------------------

Reguliere Strooiroutes

Let op! De strooiroutes zijn niet uitputtend en kunnen indien noodzakelijk aangepast worden. Wegen kunnen om praktische redenen in een andere volgorde gestrooid worden dan hieronder aangegeven. Voorzichtigheid blijft te allen tijde geboden!

Vrachtautoroute Rothem/Meerssen/Ulestraten
Tunnelweg - Kruisberg - rotondes Hoolhuis - Vliegveldweg - Nieuwe Vliekerweg - Burgemeester Visschersstraat - Beekerweg - Vliek - Sint Catharinastraat / Pastoor Van Eijsstraat - Weg naar Schimmert - Oensel - Langs de Gewannen - Humcoven - Waterval - Hoolstraat - Klein Berghemmerweg – Genzon - Dorpstraat – Humcoverstraat - Op de Beukel – Lange Raarberg - Raar - Kuileneindestraat - Volderstraat - Houthemerweg - Eijsendaelweg - Herkenberg - Parallelweg - Stationstraat - Proost de Beaufortstraat - Maastrichterweg rotonde Witte Hoek – Ambyerweg - Klinkenberg - Tussen de Bruggen - Bunderstraat - Montfortlaan - Pastoor N. Creftenstraat - Pastoor N. de Reimsstraat - Gasthuisstraat - Pastoor M. Sterckenstraat - Pastoor A. Castrostraat - Pastoor N. de Reimsstraat - Beekstraat - Kruisstraat – Herkenberg - Volderstraat - Op de Beukel – Charles Eijckstraat - Sint Josephstraat – Hoogveldweg - Pastoor Dom. Hexstraat.

Vrachtautoroute Geulle/Bunde
Oude Rijksweg - Fregatweg - Meerssenhovenweg - Maastrichterlaan - Pletstraat - Pasweg - Brommelen - Oostbroek - Hulserstraat - Broekhoven - Slingerberg - Hussenbergstraat - Cruisboomveld - Vliegveldweg - Schonen Steijnweg - Moorveldsberg – Snijdersberg – Cruisboomstraat – Heirweg – Heerenstraat - Poortweg – Essendijk – Westbroek - Weg van Bunde naar Geulle – Meerstraat – Weert - Weerterveld – Prinses Ireneweg - Spoorstraat - Roggeveldstraat – Vliegenstraat – Kastanjelaan – Beukenlaan – Maastrichterlaan – Pletsstraat – Kloosterberg – Dennenberg – Braamstraat - Op de Locht - Maastrichterweg - Op de Berg – Kasenerweg – Wonkelestraat – Groeneweg.

(Tractor)route Geulle/Geulle aan de Maas: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Hoolhuis - Schonen Steijnweg - Hagendoornweg – Schoolstraat – Luipertstraat – Rector Thijssenstraat - rijwielpaden Cruisboomveld – Eijkskensweg –Scheerstraat – 't Steegske - Koekoekstraat – Mevrouw vd Meijstraat – Nachtegaalstraat - Snijdersberg (zogenaamde Piemelehook) - Hulserveldstraat – Pastoor Smeetsstraat - Pastoor Swelsenstraat – Pastoor Kengenstraat - Pastoor Stassenstraat - Burgemeester Thijssenstraat - Marktstraat – Marktplein – Graaf Wolter Hoenstraat - Brugweg - Geulderlei – Kerkplein - Kuiperstraat - Aan de Maas - rijwielpaden Oostbroek, Brommelen en Pasweg.

(Tractor)route Bunde: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Rijwielpaden Oude Rijksweg, Fregatweg en Meerssenhovenweg – Patronaatstraat - Geulstraat – Voulwames – Vonderstraat - Kalverhof - 't Kempke – Stationstraatje – Sint Rochusstraat - Sint Agnesplein – Sint Agnesstraat – Louis Jaminhof - Papenweg – Kastanjelaan - Lindenlaan – Sportlaan – Papenweg – Wilgenlaan – Kersenlaan - Schoollaan – Pastoorslaan – Papenweg – Trichterstraat – Hemelboomlaan – Iepenlaan – Sportlaan – rijwielpaden Meerstraat en Weerterveld - Kloosterweg - Prins Bernhardlaan - Op de Berg - Overbundhof - Prinses Wilhelminaweg - Koningin Julianastraat – Prinses Beatrixstraat – Prinses. Margrietlaan

(Tractor)route Meerssen/Rothem: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Rijwielpaden rotondes Prinses Ireneweg en Bunderstaat – rijwielpaden Maastrichterweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg, Herkenberg, Houthemerweg - Molenveldweg tot aan brug Stella Maris – Korte Raarberg – rijwielpaden Raar en Lange Raarberg, Kuileneindestraat en Op de Beukel - De Damiaan - Markt – Kerksteeg - Gansbaan – Veeweg - Gemeentebroek – Dellenweg - Geuldalweg – Holstraat – Kuilenstraat – Romeinenstraat - Eburonenstraat – Kerkweg – Keizer Lothariusstraat – Aan de Gapert - Heideweg – Oliemolenweg - Oliebergweg – Ijzeren Kuilenweg – rijwielpad Ambyerweg

Route Ulestraten/Meerssen: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Rijwielpaden Nieuwe Vliekerweg en Bamford - Beekerweg – Europastraat – Churchillstraat - Groot Berghem - Kasteelstraat - Paus Joannesstraat – Kennedystraat - Burgemeester Cortenstraat - Burgemeester Janssenstraat - Don Boscostraat - Pastoor Halmansstraat - De Sauveurstraat – Blockhuijsstraat - De Kling - Klein Berghemmerweg – Olyslegersstraat – Burgemeester Visschersstraat - rijwielpaden Humcoven - Hekstraat – Putstraat – Bokstraat - Aan de Pletsmolen – Kookstraat – Vogelzang - Synagogeplantsoen - Gerbergaplantsoen – Gasthuisplantsoen – Pastoor A. Somyasingel - Cazenderstraat – Burgemeester Murrisstraat - parkeerplaats 't Gasthoes - parkeerplaats 't Bergske – Pastoor N. de Reimsstraat - Pastoor Dom. Hexstraat