Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 10 - 10 maart 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 10 - 10 maart 2021

Gepubliceerd op: 09 maart 2021 14:10

Gemeentepagina: week 10
Datum: woensdag 10 maart 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in coronatijd is het heel belangrijk uw stem uit te brengen. Elke stem telt namelijk. Ook de uwe! Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt gaan stemmen. Zo is het voor de mensen van boven de 70 mogelijk om per brief te stemmen. Voor kiezers die tot een corona-risicogroep behoren zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart al twee stemlokalen geopend.

Stembureaus

Speciaal voor kiezers die tot een coronarisicogroep behoren zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30-21.00 uur al twee stembureaus open: Gemeentehuis, Markt 50 in Meerssen en Gemeenschapshuis de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Dit is vooral bedoeld voor mensen uit de risicogroepen! 
Bewoners van zorgcentrum Beukeloord, Avé Maria en de Wilgenhof kunnen op maandag 15 maart stemmen bij een mobiel stembureau dat tot bij het zorgcentrum komt.

Alle andere stemgerechtigde inwoners kunnen hun stem uitbrengen op woensdag 17 maart tussen 07.30-21.00 uur bij een van onderstaande stembureaus:

Meerssen/Rothem

 • Bestuurscentrum (KCC), Markt 50
 • Gymzaal Meerssen-West, Past. N. de Reimsstraat 41
 • Gemeenschapshuis de Stip, Past. Dom. Hexstraat 10
 • Gemeenschapshuis de Koel, Past. Geelenplein 6

Bunde

 • Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55
 • Basisschool Franciscus, Schoollaan 2
 • Gemeenschapshuis de Auw Kerk, Burchtstraat 2
 • Gymzaal de Koprol, Lindenlaan 69

Geulle

 • Harmoniezaal, Hulserstraat 77
 • Gymzaal Moorveld, Hagendoornweg 2

Ulestraten

 • Gemeenschapshuis d'n Huppel, Dorpstraat 1
 • Gymzaal Ulestraten, Kasteelstraat 9

Alle locaties zijn toegankelijk voor minder validen.
Actueel overzicht: www.meerssen.nl/verkiezingen.

Tweede Kamerverkiezingen
Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen?

Mensen van 70 jaar en ouder kunnen tijdens deze verkiezingen ook per brief stemmen. Alle documenten die u daarvoor nodig heeft, ontvangt u in de brievenbus. Daar zit ook uitleg bij. Lees deze goed door!

Wat ontvangt u thuis?
Onlangs heeft u uw stempluspas ontvangen. Uiterlijk donderdag 11 maart ontvangt u ook nog een envelop met daarin de documenten waarmee u per brief kunt stemmen. Wat zit er in de envelop?

 • het briefstembiljet
 • een envelop met de tekst 'briefstembiljet'
 • de retourenvelop met het antwoordnummer van de gemeente Meerssen
 • een stapsgewijze uitleg

Let op: heeft u deze envelop op donderdag 11 maart nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Team Verkiezingen van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043.

Briefstemmen stap-voor-stap

Stap 1
Vouw het briefstembiljet open en maak uw keuze door één bolletje te kleuren

 • Dit mag met elke kleur.
 • Vouw het briefstembiljet dicht en stop het biljet in de envelop waarop staat 'briefstembiljet'.
 • Doe alléén het briefstembiljet in deze retourenvelop en plak hem dicht.

Stap 2
Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving

 • Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3
In de retourenvelop met antwoordnummer stopt u vervolgens:

 • De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
 • Uw getekende stempluspas.

Plak de retourenvelop met antwoordnummer dicht.
U hoeft géén postzegel te plakken.

Stap 4
Zorg ervoor dat uw briefstem tijdig bij de gemeente aankomt.
Dit kan op twee manieren:

 1. Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.
 2. Óf lever uw briefstem in bij het afgiftepunt in het gemeentehuis (Kerkstraat).

Afgiftepunt briefstemmen
Het afgiftepunt voor uw briefstem bevindt zich in de Kerkstraat in Meerssen.
U herkent het afgiftepunt door de vlag die voor de deur staat.
Inleveren kan op onderstaande dagen en tijdstippen:

 • woensdag 10 maart van 09.00-17.00 uur
 • donderdag 11 maart van 09.00-20.00 uur
 • vrijdag 12 maart van 09.00-17.00 uur
 • maandag 15 maart van 09.00-17.00 uur
 • dinsdag 16 maart van 09.00-17.00 uur
 • woensdag 17 maart van 07.30-21.00 uur

Zorg ervoor dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt bij de gemeente!

Voorkom fouten!
Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen goed uitvoert. Dan wordt uw stem meegeteld.

Samengevat ...

 • Maak uw keuze door één bolletje te kleuren op briefstembiljet (stap 1)
 • Doe het briefstembiljet in de briefstem-envelop en plak deze dicht.(stap 1)
 • Onderteken uw stempluspas (stap 2)
 • Doe briefstembiljet en stempluspas in de retourenvelop en plak deze dicht (stap 3)
 • Verstuur retourenvelop per post of bezorg deze bij afgiftepunt (stap 4)

Let op! Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen een briefstem per post uitbrengen, maar ze mogen uiteraard ook zelf gaan stemmen bij een stembureau of een volmacht afgeven.

Géén stempas of stempluspas ontvangen?
Heeft u géén stempas of stempluspas (70 jaar en ouder) ontvangen of bent u deze kwijt? Vraag dan vóór vrijdag 12 maart, 17.00 uur een nieuwe stempluspas aan bij Team Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. Dit kan ook via www.meerssen.nl/verkiezingen (met DigiD).

Vragen?
Bel dan gerust even met Team Verkiezingen van de gemeente Meerssen via tel. 14 043.

---

Subsidies 2021
Corona en subsidies vrijwilligersorganisaties 2021

Kreeg u als vrijwilligersorganisatie een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie (eerste helft 2021) of evenementensubsidie toegekend voor 2021? In de beschikking staat dat het subsidiebedrag uiterlijk 1 maart zou worden uitbetaald. Helaas heeft dit enige vertraging opgelopen. We leggen in dit artikel uit hoe dat komt en wat dit voor u als vrijwilligersorganisatie betekent.

Geen terugvordering subsidies 2020 & huurcompensatie gemeenschapshuizen/sportaccommodaties
Het coronavirus houdt onze wereld al sinds maart 2020 in zijn greep. Dat betekent dat vrijwilligersorganisaties helaas weinig of geen activiteiten hebben kunnen organiseren.

Op 10 december besloot de gemeenteraad van Meerssen de toegekende subsidies (basissubsidies, activiteitensubsidies en evenementensubsidies) 2020 NIET terug te vorderen. De verenigingen en vrijwilligersorganisaties mogen hun subsidie houden.

Daarnaast besloot de raad dat gemeenschapshuizen en sportverenigingen die accommodaties huren van de gemeente voor de periode maart t/m december 2020 huurcompensatie ontvangen.

Er werd door de Raad nog geen uitspraak gedaan over subsidiejaar 2021.

Zekerheid over subsidies 2021
Ook in 2021 zijn er nog steeds weinig of geen activiteiten. Wij begrijpen dat het voor vrijwilligersorganisaties belangrijk is óók voor het subsidiejaar 2021 nu al zekerheid te krijgen of zij hun subsidie mogen houden of niet. Daarom hebben we nu al in een vroeg stadium een voorstel naar de raad gestuurd over subsidiejaar 2021. Op donderdag 18 maart neemt de gemeenteraad een beslissing hierover. Dan weten we of de raad de lijn van 2020 doortrekt naar 2021 en vrijwilligersorganisaties ook dit jaar hun subsidies kunnen behouden.

Dat is ook de reden waarom de betaling van de subsidies enige vertraging oploopt. We willen vrijwilligersorganisaties op deze wijze al vroeg in het jaar zekerheid geven over hun subsidie 2021. Wij zullen u uiteraard meteen informeren over het besluit van de gemeenteraad. Bij positieve besluitvorming keren we de toegekende subsidies alsnog uiterlijk 15 april uit.

Meer informatie?
Wij houden u op de hoogte via de gemeentelijke website www.meerssen.nl en onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Bent u nog niet geabonneerd op onze (gratis) nieuwsbrief? Meld u dan aan via www.meerssen.nl.

Meer informatie over subsidies vindt u ook op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies) of neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

KCC Loketten
In verband met Tweede Kamerverkiezingen:
Loketten Burgerzaken gesloten van 15 t/m 17 maart 2021

In verband met de Tweede Kamerverkiezingen zijn de loketten Burgerzaken gesloten op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021. U kunt op deze dagen dus geen afspraak maken voor het aanvragen van een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart etc.

Spoedaanvragen wel mogelijk
Er kunnen wel spoedaanvragen worden gedaan voor rijbewijzen en reisdocumenten.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? U kunt hem/haar nog tot 15 april 2021 nomineren.

De overheid kent gemeentelijke en Koninklijke Onderscheidingen om volwassenen te onderscheiden voor hun prestaties. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft iemand zich jarenlang ingezet voor de samenleving. Daardoor komen mensen vaak pas op oudere leeftijd in aanmerking voor een onderscheiding. Veel jongeren in onze gemeente zetten zich actief in voor de samenleving. Dat waarderen wij als gemeente bijzonder en we willen dit ook stimuleren. We zijn ontzettend trots op deze jongeren en vinden dat hier een mooie waardering tegenover mag staan.

Wat is het Jeugdlintje?
Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige hulpvaardigheid. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een heldendaad.

Wie komen er in aanmerking voor het Jeugdlintje?

Een jeugdige die:

 • niet ouder is dan 23 jaar;
 • in de gemeente Meerssen woont;
 • zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander (in principe buiten de familiekring), een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen;
 • een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Het is een pré als de prestatie of activiteit:

 • innovatief is;
 • stimulerend is naar andere jeugdigen;
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • bijdraagt aan een fijne woon-/leefgemeente.

Kent u iemand die u wilt nomineren?
Kent u iemand die u zou willen nomineren voor een Jeugdlintje? U kunt hem/haar voordragen met het 'Voorstelformulier Jeugdlintje'. Dit formulier kunt u downloaden op www.meerssen.nl.
Geen internet? Een papieren exemplaar van het formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Tot wanneer kunt u iemand voordragen voor een Jeugdlintje?
Nominaties moeten uiterlijk 15 april 2021 zijn ingediend.

Uitreiking
De uitreiking van het Jeugdlintje vindt plaats op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesdag). In 2021 is dit op maandag 26 april. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en de wethouder Sociaal Domein/Jeugd.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Mandaatregeling

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 februari 2021 de bevelvoerder en de officier van dienst van de Brandweer Zuid-Limburg mandaat verleend voor het opleggen van het verbod tot het gebruik van een rookgasafvoerkanaal.
In werking: op 9 februari 2021
Waar ter inzage: deze mandaatregeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 3 maart 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een fiets-/wandelpad tussen Meerstraat en Oostelijke Kanaalweg (ongenummerd), Bunde (ontvangen 25 februari 2021);
 • het plaatsen van handelsreclame ten behoeve van een geldautomaat binnen in het pand, Beekstraat 60, 6231 LH Meerssen (ontvangen 25 februari 2021);
 • het verbouwen van bestaande woning tot twee levensloopbestendige woningen, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde (ontvangen 26 februari 2021);
 • het verbouwen van de woning, Zuster Paladiaplantsoen 24, 6231 CH Meerssen (ontvangen 2 maart 2021);
 • het aanpassen van de voortuin met grondkering, Prinses Wilhelminaweg 6, 6241 ET Bunde (ontvangen 2 maart 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een woning in plan Gen Eijcke (kavel E1), Eijckerveld 13 te Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vervangen en uitbouwen van de keuken, Houthemerweg 13, 6231 KS Meerssen (verzonden 2 maart 2021);
 • het kappen van 11 bomen, Weerterveld ongenummerd te Meerssen (ontvangen 9 februari 2021);
 • het realiseren van een bijgebouw (legalisatie), Westbroek 12, 6243 CE Geulle (verzonden 8 maart 2021);
 • het legaliseren van een bestaande loods voor een periode van 5 jaar, Westbroek 11, 6243 CE Geulle (verzonden 8 maart 2021);
 • het uitvoeren van horeca activiteiten, in eerste instantie van tijdelijke aard voor een periode van 10 jaar, Schonen Steynweg 4, 6237 NA Moorveld (verzonden 8 maart 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen:

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het bouwen van een woning, Brommelen 29, 6243 CM Geulle (ontvangen 23 december 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 10 maart 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen