Gemeente Meerssen | Zware regenval zorgt voor wateroverlast

Nieuwsbericht Zware regenval zorgt voor wateroverlast

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 08:45

Dinsdagavond 29 juni hebben hevige buien in delen van Zuid-Limburg voor wateroverlast gezorgd. Op diverse plekken zorgden modder- en waterstomen voor gevaarlijke situaties en liepen straten en kelders onder water. Buffers van het waterschap stroomden vol en beken hebben verhoogde afvoeren.

Situatie Gemeente Meerssen

Ook in de gemeente Meerssen is op diverse pIaatsen flinke wateroverlast opgetreden. In Meerssen is een deel van een buffer aan de Visweg afgebrokkeld. Daardoor stroomde water gedoseerd weg via de Visweg. Er is ook wateroverlast opgetreden bij enkele woningen in Meerssen. Vannacht rond 1 uur liep het water weer weg via de normale manier.   

Medewerkers van Waterschap Limburg zijn ter plaatse en zorgen ervoor dat samen met de hulpdiensten en medewerkers van de gemeente de wateroverlast zo veel mogelijk beperkt blijft.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten!

Zandzakken voor omwonenden
Houd het weer goed in de gaten!!

Op diverse plekken langs de Humcoverstraat heeft het Waterschap zandzakken gelegd. Deze kunnen omwonenden daar ophalen. De waterbuffers zijn namelijk helemaal gevuld. Bij nieuwe buien kan daarom opnieuw wateroverlast optreden. Dus houdt het weer goed in de gaten.   

Wateroverlast in de openbare ruimte

Wilt u een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte? Omgevallen bomen, afgebroken takken, modder en dergelijke?
Meld het bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).
Doe dit vanwege de drukte bij voorkeur via e-mail aan: info@meerssen.nl
Of bel telefoon 14 043.

Zijn er veel meldingen? Dan is het mogelijk dat u langer moet wachten.
Hiervoor vragen wij uw begrip. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast particuliere woningen en eigendommen

U kunt de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrijliggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen.

Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Daar redt u levens mee.
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)

Schade aan uw eigendom?

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Tips wat te doen bij Wateroverlast

Lees hier verder. Of kijk op www.wachtnietopwater.nl

Meldingen over wateroverlast rondom beken of buffers

Bel het Centraal Meldpunt Water voor Limburg: tel. 0800-0341 (24 uur per dag)

Wie moet ik bellen bij wateroverlast? 

Wie moet ik bellen bij Wateroverlast