Gemeente Meerssen | Zuid-Limburgse gemeenten starten met verkenning mogelijkheden opwek duurzame energie op rijksgronden

Nieuwsbericht Zuid-Limburgse gemeenten starten met verkenning mogelijkheden opwek duurzame energie op rijksgronden

Gepubliceerd op: 24 november 2022 15:20

Op 23 november hebben Zuid-Limburgse gemeenten een brief ondertekend in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden). Met deze ondertekening vragen zij om samen met het Rijk te starten met een potentiestudie, die in kaart moet brengen waar duurzame energie kan worden opgewekt op rijksgronden in Zuid-Limburg.

Zuid-Limburgse gemeenten starten met verkenning mogelijkheden opwek duurzame energie op rijksgronden

Rijksgronden

Met het programma OER wil de Rijksoverheid haar eigen gronden ter beschikking stellen voor de opwek van duurzame energie. Voor Zuid-Limburg gaat het om gronden langs de snelwegen A2, A76 en A79, gronden bij de sluis Borgharen, het voormalig rangeerterrein van Prorail nabij Nuth en de terreinen van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie in Brunssum. Deze terreinen hebben mogelijk ruimte waar opwek van duurzame zon- en windenergie kan worden gerealiseerd, voorbeelden hiervan zijn de bermen langs de snelweg.

De Zuid-Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Stein, Beek, Meerssen, Maastricht, Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul en Brunssum en de Provincie Limburg hebben de brief ondertekend waarin zij toestemming geven voor de verkenning. Zij ondertekenen deze brief omdat de gronden zich in deze gemeenten bevinden.

Ondertekening Vanessa
Behalen RES-bod

De RES (Regionale Energiestrategie) Zuid-Limburg wil met deze onderzoeken in kaart brengen hoeveel potentie deze gebieden hebben voor duurzame opwek en hoeveel zij kunnen bijdragen aan het halen van het RES-bod voor onze regio. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het Zuid-Limburgse landschap en door het gebruik van restgronden kunnen we onze schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken.