Gemeente Meerssen | Zuid-Limburg stelt bod vast voor duurzame energieopwekking

Nieuwsbericht Zuid-Limburg stelt bod vast voor duurzame energieopwekking

Gepubliceerd op: 02 juli 2021 11:40

RES logo
De RES regio Zuid-Limburg heeft op 1 juli de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Met een bod van 1,3 terawattuur (TWh) duurzaam opgewekte energie (zonne- en windenergie) draagt de RES Zuid-Limburg haar steentje bij aan de landelijke opgave van 35 TWh uit het Klimaatakkoord. Op maandag 21 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Meerssen de RES 1.0 vastgesteld. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hebben hier samen met inwoners, bedrijven en organisaties naar toegewerkt.

Bijdrage gemeente Meerssen

Van het totale bod van Zuid-Limburg neemt de gemeente Meerssen 0,022 TWh voor haar rekening. Dit kunnen we voor elkaar krijgen door het plaatsen van zonnepanelen op grote daken binnen onze gemeente. Ook het overdekken van parkeerplaatsen met zonnepanelen of ongebruikte gronden binnen het bebouwd gebied zijn mogelijkheden. Dit kan de gemeente Meerssen echter niet alleen. Nu de ambitie is vastgesteld, gaan we samen met inwoners en bedrijven aan de slag om dit te realiseren.

Zonnepanelen op landbouwgrond zijn niet meegenomen in de RES 1.0 voor de gemeente Meerssen. Wel is er een set aan voorwaarden opgesteld waar een zonnepark aan moet voldoen. Deze werken volgens het 'nee, tenzij'-principe. Dat betekent dat zonnepanelen in het buitengebied niet mogelijk zijn, tenzij het zeer wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat er geen nadelige landschappelijke gevolgen zijn en juist een positieve invloed op biodiversiteit of mogelijkheden voor lokale financiële participatie. Windenergie is niet mogelijk binnen onze gemeente, door de ligging van vliegveld MAA.

Update over twee jaar

Over twee jaar wordt de RES geactualiseerd naar de RES 2.0. Dit geeft de mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee te blijven nemen. Richting RES 2.0 gaan we weer intensief in gesprek met inwoners en wordt er een regionaal landschappelijk onderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek bekijken wij hoe wij het waardevolle landschap in stand kunnen houden, maar ook kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening.