Nieuwsbericht Zuid-Limburg doet mee aan groot onderzoek over jongeren & seks

Publicatiedatum: 07 november 2016 14.40 uur

Seks onder je 25e
Afgelopen week is 'Seks onder je 25e' gestart: het grote landelijke onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren door Soa Aids Nederland en Rutgers in samenwerking met de GGD. Jongeren van 12 tot 16 jaar vullen vanaf deze week een vragenlijst in op school; jongeren van 17 tot 25 krijgen een brief thuis met een oproep om mee te doen. Door opnieuw in kaart te brengen hoe jongeren denken over liefde, relaties en seks, kan de voorlichting en hulp hierover aan hen verbeterd worden.

Het onderzoek Seks onder je 25e wordt voor de derde keer gehouden. Sinds de laatste keer in 2012 ziet de wereld er voor jongeren weer anders uit. Actuele thema's zoals het delen van sexy foto's (sexting) en het gebruik van dating apps komen nu ook in het onderzoek aan bod. In het onderzoek werken Soa Aids Nederland en Rutgers nauw samen met GGD'en uit het hele land, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zomer 2017 worden de landelijke resultaten bekend gemaakt.

Grote deelname van scholen in Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg betrekt extra jongeren om nog beter in kaart te brengen wat in deze regio speelt. In Zuid Limburg doen al minstens 16 scholen mee (minstens 50 klassen) en de werving is nog volop bezig. Deelnemende scholen delen voor aanvang van het onderzoek brieven uit voor ouders. Afgelopen week hebben iets meer dan 14.000 Zuid Limburgse jongeren van 17 tot 25 jaar een brief gekregen. Om een goed beeld te krijgen van alle thema's die op het gebied van seksuele gezondheid spelen en of dit veranderd is ten opzichte van vijf jaar geleden, is het essentieel dat er zoveel mogelijk jongeren die een uitnodiging hebben gehad meedoen.

Heb jij een brief gehad over een onderzoek naar relaties en seks?
Vul de vragenlijst dan (anoniem!) in! Doe je mee? http://seksonderje25e.nl/