Gemeente Meerssen | Zo houden we water in balans

Nieuwsbericht Zo houden we water in balans

Gepubliceerd op: 01 juni 2022 09:05

Water LLTB
Bericht van LLTB

Water. We hebben er te veel van of te weinig, maar het is zelden in balans. Media berichten steeds vaker over droogte, of juist overstromingen. Dat laatste hebben we vorige zomer aan den lijve ondervonden met alle nare gevolgen van dien.

Het zijn de schrikbarende beelden van overstromingen die ervoor zorgden dat onze waterhuishouding jarenlang is toegespitst op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Door de klimaatverandering hebben we de laatste jaren steeds vaker te maken met hevige neerslag of langere perioden van droogte. Het zijn uitersten die we beiden in de hand moeten zien te houden. In natte perioden moeten we water afvoeren, maar ook voldoende vasthouden voor droge perioden. Dat is een breekbaar evenwicht.

De Limburgse boeren en tuinders, verenigd in de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) hebben samen met het waterschap, provincie Limburg en Wageningen University & Research (WUR) de afgelopen drie jaar praktijkproeven uitgevoerd op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. De proeven in het project Water in Balans geven agrariërs inzicht in hoe ze waterafstroming kunnen beperken en hoe ze dat teveel aan water kunnen vasthouden voor perioden van droogte. De resultaten zijn positief.

Om te voorkomen dat water bij hevige buien makkelijk van de hoger gelegen percelen de dalen en dus de dorpen instroomt, is het zaak om dat water af te remmen, waardoor het langer de kans heeft om de grond in te trekken. Dat kan door bijvoorbeeld maïs in een ruitvorm te zaaien, de uien in een andere richting te poten of drempeltjes van aarde aan te brengen tussen de aardappelruggen. Ook het behoud van grasland speelt in Zuid-Limburg een grote rol in de waterhuishouding.

Water kan het beste worden vastgehouden waar het valt. Dat geldt voor de land- en tuinbouw, maar ook voor de natuur en het stedelijk gebied. Alleen samen houden we het water in balans.