Gemeente Meerssen | Zet 'm op maar dump 'm niet op straat - Limburgse campagne vraagt aandacht voor waterkwaliteit

Nieuwsbericht Zet 'm op maar dump 'm niet op straat - Limburgse campagne vraagt aandacht voor waterkwaliteit

Gepubliceerd op: 30 oktober 2020 08:45

Met deze slogan vragen de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, WML en de Provincie Limburg onder de vlag van Waterklaar aandacht voor de Limburgse waterkwaliteit. Het doel is om in de periode van 30 oktober tot 15 november inwoners bewust te maken van goed rioolgebruik, zodat we samen ons Limburgs water 'sjoën' houden.

Waterklaar - Mondkapjes

Vervuiling en klimaatverandering

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Slim omgaan met water was nog nooit zo belangrijk. Korte perioden met hevige regenval belasten het riool, lange perioden van droogte bedreigen de biodiversiteit en dus onze gezondheid. We vinden het normaal dat schoon water gewoon uit de kraan komt. Zo gewoon is dat echter niet. Water wordt niet alleen schaarser, het kost ook steeds meer moeite om er schoon (drink)water van te maken. Omdat we onze beken en rivieren, de belangrijkste bronnen van ons drinkwater, vervuilen. Resten van medicijnen, verfresten, plastic afval, vochtige doekjes en zelfs mondkapjes; we gooien het al dan niet bewust in het riool of in de natuur. Slecht voor dier en natuur en een bedreiging voor de kwaliteit van ons (drink)water.

Dump 't niet

Nu mensen massaal mondkapjes en plastic handschoenen gebruiken, ontstaat er een nieuw probleem. Ze worden op straat of in de natuur gedumpt, belanden bij het verkeerde afval of worden door het toilet gespoeld. Diverse organisaties, instanties en media houden zich bezig met bewustwording over het gebruik. Maar als het gaat om het weggooien, weten heel veel mensen niet wat ze moeten doen. Mondkapjes en andere beschermingsmiddelen op de juiste manier weggooien is echter zeer belangrijk. Rioolbedrijven zien mondkapjes helaas ook steeds vaker terug in het riool. Dat zorgt voor verstoppingen en vastlopen van de gemalen met extra onderhoudswerkzaamheden en hoge kosten tot gevolg.

Niet alleen de mondkapjes zorgen voor problemen met de waterkwaliteit. Tijdens de campagne wordt er ook aandacht gevraagd voor het goed weggooien van plastics, medicijnresten, verfresten, vochtige (toilet)doekjes en frietvet. Ook wordt aan de Limburger gevraagd problemen met oppervlaktewater vooral te melden via het meldpunt Water (0800-0341) of verdachte zaken door te bellen via de milieutelefoon (043-3617070).

Waterkwaliteit verbeteren

We leven in een uniek stukje Nederland waar het heerlijk leven is. Om dat te behouden, moeten we samen aan de slag. Met een kleine inspanning kan iedere Limburger een steentje bijdragen om ons (drink)water schoon te houden, zodat we samen kunnen genieten op, om en van het water. Dat kan heel eenvoudig door ervoor te zorgen dat afval niet in het riool terecht komt.

Op de website www.waterklaar.nl/goedrioolgebruik wordt met behulp van een interactieve kaart goed rioolgebruik uitgelegd. Per onderwerp worden tips gegeven. Gooi afval weg daar waar het hoort om onze waterkwaliteit te verbeteren. Alleen zo houden we Limburg 'sjoën'.

Samen zorgen we voor schoon (drink)water in Limburg.