Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Zero emissie voor Omnibuzz vervoer

Gepubliceerd op: 19 december 2019 13:15

Omnibuzz
De nieuwe vervoerscontracten zijn vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee bedrijven krijgen twee percelen. In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Die keuze is bewust gemaakt, omdat Omnibuzz eind 2018 heeft besloten om het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer' te ondertekenen.

In het 'Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer', dat deze week tijdens de vergadering van het AB Omnibuzz is ondertekend, spreken de gemeenten af dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Met dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat.