Gemeente Meerssen | WTS: uitsluitsel hoogwaterschades nabij

Nieuwsbericht WTS: uitsluitsel hoogwaterschades nabij

Gepubliceerd op: 15 februari 2022 09:10

WTS
Bericht van RVO

Gedupeerden die hoogwaterschade hebben gemeld, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Elk hoogwaterschade dossier is uniek en heeft een zorgvuldige afhandeling nodig. Er zijn best wat dossiers waarbij de afhandeling door RVO helaas relatief veel tijd in beslag neemt. In dit bericht de stand van zaken. 

De stand van zaken op 9 februari: we keerden € 12.402.514 uit aan 472 gedupeerden van de extreme wateroverlast. We ontvingen 2.816 meldingen van waterschade. Er zijn 2.742 taxaties gedaan en 901 schaderapporten opgeleverd. De rapporten leidden tot nu toe tot 825 WTS-aanvragen voor een tegemoetkoming.

Na het gereedkomen van een aanvullende beleidsregel op 28 januari kunnen nu ruim 700 meldingen van teeltplanschade worden afgehandeld.

We hebben verder gezien dat voor ongeveer een derde van het totaal aantal meldingen geldt dat deze niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Wts. Daarvoor zoeken we naar een oplossing en hierover hopen we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven.

Ook komen sommige gedupeerden er niet uit met hun verzekeraar. Daarom zoekt RVO samen met schade-experts van het NIVRE en het Verbond van Verzekeraars naar manieren om deze groep van gedupeerden snel meer duidelijkheid te kunnen geven over het behandelen van hun schade. Andersom is ook sprake van gedupeerden die melding hebben gedaan bij de Wts en er in de tussentijd wel zijn uitgekomen met hun verzekeraar. Op dit moment hebben ongeveer 100 gedupeerden hun melding teruggetrokken en de verwachting is dat dit aantal nog zal oplopen.

Dan zijn er nog zo'n 150 meldingen met waterschade van buiten het gebied. Taxateurs bezoeken deze gedupeerden. Op basis van deze taxatierapporten wordt gekeken of deze aanvragen alsnog in behandeling genomen kunnen worden.

Na een forse toename van het aantal meldingen richting de sluitingsdatum van 15 december, zien we dat ook nu nog sommige gedupeerden hun schade melden. RVO beoordeelt dan of deze meldingen toch in behandeling kunnen worden genomen.

Heeft u vragen?

Belt u gerust naar RVO via 088-0424070.

Of kijk hier voor meer informatie